GEP0419 Persian IBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0419 Farsça I Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Farsça alfabesi ve temel dilbilgisine giriş.
Öğrenciler belli başlı belirli ihtiyaçlarına yönelik günlük ifade ve deyimleri anlayıp kullanabilirler. Kendilerini tanıtabilirler, insanların nerede yaşadıkları, kimleri tanıdıkları, nelere sahip olduklarına dair sorular sorabilirler ve bu tip sorulara cevap verebilirler. Karşı taraf yavaş ve açık bir şekilde konuştuğu ve yardımcı olduğu takdirde basit bir şekilde diyalog içinde bulunabilirler.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dinleme:Ailesi ile ve yakın çevresi ile ilgili tanıdık sözcükleri ve çok temel kalıpları,barda veya restoranda geçen bir konuşmayı,mesleğini içeren bildik konularla ilgili temel kalıpları yavaş ve net konuşulduğunda anlayabilecektir.
Okuma: Kısa mesaj,e-mail,iş, menü gibi yazılı metinlerdeki bildik sözcükleri ve çok basit cümleleri anlayabilecektir.
Karşılıklı konuşma:Karşısındaki kişinin söylediklerini daha yavaş bir konuşma hızında yinelemesi ve söylemek istediklerini oluşturmada kendisine yardımcı olunması koşuluyla basit yoldan iletişim kurabilecektir. (Örneğin: kendisini ve yakın çevresini tanıştırma, barda ve restoranda sipariş verme ve hesap isteme)
Sözlü anlatım:Kendisini,yaşını,yaşadığı yeri, mesleğini ,yakın çevresini ve kişisel zevklerini betimlemek için basit kalıp ve tümceleri kullanabilecektir.
Yazma:Kısa ve basit tümcelerle kendisini ve yakın çevresini yazılı olarak tanıtabilecek,isim,uyruk,adres,telefon numarası gibi kişisel bilgi içeren formları doldurabilecektir

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı, Avrupa Ortak Başvuru Metni kapsamında Temel Kullanıcı olan öğrenciyi, Ara ya da Temel Gereksinim olan A1 seviyesine getirmektir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Tanışma .Farsça dili ve kültürü hakkında bilgi. Ders hakkında bilgi. Derleme ders notları
2) Alfabe. Telaffuz ve işaretler. Görseller üzerinden kelime bazında harfleri tanıma. Derleme ders notları
3) Haftanın günleri, aylar, mevsimler, hava durumu, sayılar ve saatler. Derleme ders notları
4) İsim ve fiil çeşitleri. Üç-sessizli kökler. Derleme ders notları
5) Basit cümle yapısı. Zamirler. Derleme ders notları
6) Şimdiki zaman. Derleme ders notları
7) Genel tekrar Derleme ders notları
8) Ara Sınav
9) Geniş zaman. Derleme ders notları
10) Zarflar. Derleme ders notları
11) Sıfatlar. Derleme ders notları
12) Rutinler ve sosyalleşmeyle ilgili durumsal temel soru-cevap kalıpları. Derleme ders notları
13) Rutinler ve sosyalleşmeyle ilgili durumsal temel soru-cevap kalıpları. Derleme ders notları
14) Zamanlar ve cümle yapıları. Derleme ders notları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar: 1.General Course in Persian, by Ahmad Saffar Moghaddam
2.Persian Language- Basic Lessons, by: Ahmad Saffar Moghaddam
3.General Persian, by: Mahmoud Fotouhi & Habibollah Abbasi
4.A Selection of Persian Poetry & Prose, by: Manoochehr Daneshpejooh
5.Let’s Learn Persian, by: Mohammad Piri
6.Persian Language (Preliminary- Advance) by: Mehdi Zarghamian
7.Grammar of Spoken Persian, by: Taghi Vahidian Kamyar
8.An Introduction to Persian, by: W.M. Thackston
9.Persian Fiction Reader compiled by: Michael Craig Hillmann , with Mohammad Mehdi Khorrami
10.Persian Reading and Comprehension(Basic), by: Fatima Jafari, A’zam Al-Sadat Navvabi, Hamid Ebrahimi (Dehkhoda institution- Tehran)
11.Persian Reading and Comprehension(Intermediate), by: Fatima Ja’fari, A’zam Al-Sadat Navvabi, Hamid Ebrahimi (Dehkhoda institution- Tehran)


1.General Course in Persian, by Ahmad Saffar Moghaddam
2.Persian Language- Basic Lessons, by: Ahmad Saffar Moghaddam
3.General Persian, by: Mahmoud Fotouhi & Habibollah Abbasi
4.A Selection of Persian Poetry & Prose, by: Manoochehr Daneshpejooh
5.Let’s Learn Persian, by: Mohammad Piri
6.Persian Language (Preliminary- Advance) by: Mehdi Zarghamian
7.Grammar of Spoken Persian, by: Taghi Vahidian Kamyar
8.An Introduction to Persian, by: W.M. Thackston
9.Persian Fiction Reader compiled by: Michael Craig Hillmann , with Mohammad Mehdi Khorrami
10.Persian Reading and Comprehension(Basic), by: Fatima Jafari, A’zam Al-Sadat Navvabi, Hamid Ebrahimi (Dehkhoda institution- Tehran)
11.Persian Reading and Comprehension(Intermediate), by: Fatima Ja’fari, A’zam Al-Sadat Navvabi, Hamid Ebrahimi (Dehkhoda institution- Tehran)

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 10
Uygulama 1 % 15
Küçük Sınavlar 3 % 15
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Uygulama 1 2 2
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 1 14
Küçük Sınavlar 3 6 18
Ara Sınavlar 1 10 10
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü 96

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 1
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 1
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 5