GEP0419 Persian IBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0419 Farsça I Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Farsça alfabesi ve temel dilbilgisine giriş.
Öğrenciler belli başlı belirli ihtiyaçlarına yönelik günlük ifade ve deyimleri anlayıp kullanabilirler. Kendilerini tanıtabilirler, insanların nerede yaşadıkları, kimleri tanıdıkları, nelere sahip olduklarına dair sorular sorabilirler ve bu tip sorulara cevap verebilirler. Karşı taraf yavaş ve açık bir şekilde konuştuğu ve yardımcı olduğu takdirde basit bir şekilde diyalog içinde bulunabilirler.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dinleme:Ailesi ile ve yakın çevresi ile ilgili tanıdık sözcükleri ve çok temel kalıpları,barda veya restoranda geçen bir konuşmayı,mesleğini içeren bildik konularla ilgili temel kalıpları yavaş ve net konuşulduğunda anlayabilecektir.
Okuma: Kısa mesaj,e-mail,iş, menü gibi yazılı metinlerdeki bildik sözcükleri ve çok basit cümleleri anlayabilecektir.
Karşılıklı konuşma:Karşısındaki kişinin söylediklerini daha yavaş bir konuşma hızında yinelemesi ve söylemek istediklerini oluşturmada kendisine yardımcı olunması koşuluyla basit yoldan iletişim kurabilecektir. (Örneğin: kendisini ve yakın çevresini tanıştırma, barda ve restoranda sipariş verme ve hesap isteme)
Sözlü anlatım:Kendisini,yaşını,yaşadığı yeri, mesleğini ,yakın çevresini ve kişisel zevklerini betimlemek için basit kalıp ve tümceleri kullanabilecektir.
Yazma:Kısa ve basit tümcelerle kendisini ve yakın çevresini yazılı olarak tanıtabilecek,isim,uyruk,adres,telefon numarası gibi kişisel bilgi içeren formları doldurabilecektir

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı, Avrupa Ortak Başvuru Metni kapsamında Temel Kullanıcı olan öğrenciyi, Ara ya da Temel Gereksinim olan A1 seviyesine getirmektir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Tanışma .Farsça dili ve kültürü hakkında bilgi. Ders hakkında bilgi. Derleme ders notları
2) Alfabe. Telaffuz ve işaretler. Görseller üzerinden kelime bazında harfleri tanıma. Derleme ders notları
3) Haftanın günleri, aylar, mevsimler, hava durumu, sayılar ve saatler. Derleme ders notları
4) İsim ve fiil çeşitleri. Üç-sessizli kökler. Derleme ders notları
5) Basit cümle yapısı. Zamirler. Derleme ders notları
6) Şimdiki zaman. Derleme ders notları
7) Genel tekrar Derleme ders notları
8) Ara Sınav
9) Geniş zaman. Derleme ders notları
10) Zarflar. Derleme ders notları
11) Sıfatlar. Derleme ders notları
12) Rutinler ve sosyalleşmeyle ilgili durumsal temel soru-cevap kalıpları. Derleme ders notları
13) Rutinler ve sosyalleşmeyle ilgili durumsal temel soru-cevap kalıpları. Derleme ders notları
14) Zamanlar ve cümle yapıları. Derleme ders notları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar: 1.General Course in Persian, by Ahmad Saffar Moghaddam
2.Persian Language- Basic Lessons, by: Ahmad Saffar Moghaddam
3.General Persian, by: Mahmoud Fotouhi & Habibollah Abbasi
4.A Selection of Persian Poetry & Prose, by: Manoochehr Daneshpejooh
5.Let’s Learn Persian, by: Mohammad Piri
6.Persian Language (Preliminary- Advance) by: Mehdi Zarghamian
7.Grammar of Spoken Persian, by: Taghi Vahidian Kamyar
8.An Introduction to Persian, by: W.M. Thackston
9.Persian Fiction Reader compiled by: Michael Craig Hillmann , with Mohammad Mehdi Khorrami
10.Persian Reading and Comprehension(Basic), by: Fatima Jafari, A’zam Al-Sadat Navvabi, Hamid Ebrahimi (Dehkhoda institution- Tehran)
11.Persian Reading and Comprehension(Intermediate), by: Fatima Ja’fari, A’zam Al-Sadat Navvabi, Hamid Ebrahimi (Dehkhoda institution- Tehran)


1.General Course in Persian, by Ahmad Saffar Moghaddam
2.Persian Language- Basic Lessons, by: Ahmad Saffar Moghaddam
3.General Persian, by: Mahmoud Fotouhi & Habibollah Abbasi
4.A Selection of Persian Poetry & Prose, by: Manoochehr Daneshpejooh
5.Let’s Learn Persian, by: Mohammad Piri
6.Persian Language (Preliminary- Advance) by: Mehdi Zarghamian
7.Grammar of Spoken Persian, by: Taghi Vahidian Kamyar
8.An Introduction to Persian, by: W.M. Thackston
9.Persian Fiction Reader compiled by: Michael Craig Hillmann , with Mohammad Mehdi Khorrami
10.Persian Reading and Comprehension(Basic), by: Fatima Jafari, A’zam Al-Sadat Navvabi, Hamid Ebrahimi (Dehkhoda institution- Tehran)
11.Persian Reading and Comprehension(Intermediate), by: Fatima Ja’fari, A’zam Al-Sadat Navvabi, Hamid Ebrahimi (Dehkhoda institution- Tehran)

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 10
Uygulama 1 % 15
Küçük Sınavlar 3 % 15
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Uygulama 1 2 2
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 1 14
Küçük Sınavlar 3 6 18
Ara Sınavlar 1 10 10
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü 96

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.