CNG4101 Communication in FamilyBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
CNG4101 Aile İçi İletişim Güz
Bahar
3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. BERNA GÜLOĞLU
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. RAZİYE BİLGE UZUN
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Öğrencilerin ailenin özelliklerini, aile içi iletişim süreçlerini, aile ilişkilerini geliştirmenin önemini ve yollarını kavrayabilmelerini sağlamaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1.Ailenin özelliklerini kavrama
2.Aileleri aile yaşam döngüsü çerçevesinde çözümleme
3.Ailelerle çalışırken sistem teorileri perspektifini kullanabilme
4.Aile içi iletişim süreçlerini kavrama
5.Aile içi iletişimi gelişimsel temelde değerlendirebilme
6.Aile-ebeveyn konsültasyonunu kavrama
7.Ailelerin ilişkilerini düzenlemelerinde neler yapabileceğini tasarlama

Dersin İçeriği

Ailenin tanımı ve özellikleri
Aile yaşam döngüsü
Aile yaşamına teoriksel bakış (aile sistem teorileri-sağlıklı aileler-aile yapısı-ailede bütünlük- sınırlar-alt sistemler-kuralar v.b)
Aile içi iletişim (ana-baba-çocukilişkileri, anababa tutumları, anne-baba stilleri, alt sistemler arasında iletişim iletişim becerileri, engelleri)
Ailede iletişimin gelişimsel kökleri(bebeklikte iletişim-ilk çocuklukta iletişim-orta çocuklukta iletişim- ergenlikteiletişim)
Ailede disiplin sağlama
Aile de stresle baş etme
Ebeveyn-aile konsültasyon
Anne-baba çocuk etkinlikleri
Anne-baba eğitim programları

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) TANIŞMA:Ders hakkında genel bilgilendirme
2) Ailenin tanımı ve özellikleri
3) Aile yaşam döngüsü
4) Aile yaşamına teoriksel bakış
5) Aile içi iletişim
6) Aile içi iletişim
7) Ailede iletişimin gelişimsel kökleri
8) Olumlu disiplin
9) Ebeveyn-aile konsültasyonu
10) Aile içi çatışma ve Aile içi şiddet
11) Anne-baba eğitim programları
12) Anne-baba çocuk etkinlikleri
13) Ailede stresle baş etme
14) Ailede stresle baş etme

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Anita L. Vangelisti (2004). Handbook Of Family Communication. Lawrence Erlbaum Assocıates, Publıshers. Chris Sergin, Jeanne Flora (2005). Family Communication. Lawrence Erlbaum Associates, Inc. Don Dinkmeyer, Jon Carlson (2006).Consultation : creating school-based interventions. Taylor & Francis Group, LLC
Diğer Kaynaklar: Randal D. Day (2003) Introduction to family processes . Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Projeler 1 % 40
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 20
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 80
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 3 35 105
Proje 1 5 5
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 156

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.