SOC3091 Readings in Urban StudiesBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
SOC3091 Kent çalışmalarında okumalar Güz 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğ.Gör. İLHAN ZEYNEP KARAKILIÇ
Opsiyonel Program Bileşenleri: "."
Dersin Amacı: Bu ders Yeniçağ’da Akdeniz şehirleri ve toplumlarındaki belli başlı değişiklikleri incelemek için düzenlenmiştir. 16. Yüzyılda Akdeniz’in şehir dünyası profile, pikarolara gibi yeni sosyal sınıfların çıkışı, şehirlerde sosyal ve ahlaki yozlaşma, İspanyol Engizisyonu ve normdan sapmaların paradoksal birlikteliği, iflasa giden ekonomik patlama yorumlanacak. Büyüyen şehirlere akan köylüler, fiyatların ardında kalan ücretler, denizaşırı ticaretin hızla büyümesi, aşırı nüfuz ve sosyal değişimlerin diğer cepheleri edebi janrlar, arşival veri ve çeşitli okumalarla birlikte analiz edilecek. Şövalye romanslarında yeni Doğan roman türüne geçişte mükemmelen işlenen sosyal profildeki keskin değişiklikler tartışılacak.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu derste başarılı olan öğrenciler aşağıda sıralananları gerçekleştirmeye muktedir olacaklar:
(1)Geç Ortaçağ ve Yeniçağ’da Akdeniz’in her iki yanında kentsel yapıları anlamak.
(2)Bütün Avrupa için bir model inşa eden Akdeniz’deki radikal kentsel değişiklikleri –kırsal metamorfozla birlikte- anlamak.
(3)Modern devletin doğu ile birlikte Akdeniz şehirlerindeki keskin sosyal değişiklikleri incelemek.
(4)Devrin kent toplumlarını analiz etmek için klasik ve yeni edebi türleri yorumlamak.
(5)Akdeniz’de kent profilini yeniden çıkarmak için arşival veriyi yorumlamak için beceri geliştirmek.
(6)Yeniçağ’ın sosyal portresini çıkarmak için görsel verilerden faydalanmak.


Dersin İçeriği

lBu ders Yeniçağ’da Akdeniz havzasını çevreleyen topraklarda yaşayan insan gruplarının sosyal hayatlarını incelemeyi amaçlamaktadır. Kültür, değer yargıları, dini görüşleri, meslek grupları, sanat algıları başta olmak üzere farklı komponentleri karşılıklı analiz edilecektir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Genel Akdeniz coğrafyası: şehirleri rotalar, etnik gruplar, vs. Derse gelmeden önce size önceden verilen o hafta ile ilgili okumaları yapınız
2) Geç Ortaçağ ve Yeniçağ’da Akdeniz şehirleri: transformasyon ve transfigürasyon. Derse gelmeden önce size önceden verilen o hafta ile ilgili okumaları yapınız
3) Akdeniz havzasındaki belli başlı sosyal gruplar. Derse gelmeden önce size önceden verilen o hafta ile ilgili okumaları yapınız
4) kentsel profillerdeki siyasi ve ekonomik çarpışmaların temeli olarak din. Derse gelmeden önce size önceden verilen o hafta ile ilgili okumaları yapınız
5) Kriminal kentsel sosyal gruplar ve görüngüler. Derse gelmeden önce size önceden verilen o hafta ile ilgili okumaları yapınız
6) suç ve ceza Derse gelmeden önce size önceden verilen o hafta ile ilgili okumaları yapınız
7) kentsel toplumlarda normlar ve normdan sapmalar. Derse gelmeden önce size önceden verilen o hafta ile ilgili okumaları yapınız
8) :İspanyol engizisyonu ve sosyal değerler üzerindeki yansımaları. Derse gelmeden önce size önceden verilen o hafta ile ilgili okumaları yapınız
9) Ara sınav Konu tekrarı ve ara sınav
10) yozlaşma ve bozulma: pikaresk toplum. Derse gelmeden önce size önceden verilen o hafta ile ilgili okumaları yapınız
11) :Sevilla-Cezayir-İstanbul: Yeniçağ’ın Babil kuleleri. Derse gelmeden önce size önceden verilen o hafta ile ilgili okumaları yapınız
12) Yozlaşmış bir deniz: korsanlar ve deniz eşkiyaları. Karada ve denizde tehlike. Derse gelmeden önce size önceden verilen o hafta ile ilgili okumaları yapınız
13) Kentte fakirleştirme. Sınıf içi sunum (10 dakika) Proje teslimi
14) kentsel felaketler: salgın hastalıklar ve açlık. Sınıf içi sunum (10 dakika) Proje teslimi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notu yoktur.
Diğer Kaynaklar: Alexandre Cowan (ed.), Mediterranean Urban Culture, 1400-1700, University of Exeter Press, 2004.
Lila Leontidou, The Mediterranean city in transition: social change and urban development, 2006, Athens.
Italo Calvino, Invisible Cities, NY, 1974.
Giovanni Boccacio, The Decameron.
Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quixote.
And other partial readings will be provided.
Diğer okumalar dersin hocası tarafından verilecektir.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Arazi Çalışması 2 % 10
Sunum 1 % 10
Projeler 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Arazi Çalışması 2 2 4
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 4 56
Sunum / Seminer 1 10 10
Proje 1 30 30
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 146

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.