SOC3093 Sociology of Mass CommmunicationBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
SOC3093 Kitle iletişim sosyolojisi Bahar 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. AYŞE NİLÜFER NARLI
Opsiyonel Program Bileşenleri: "."
Dersin Amacı: -Kitle iletişim teorilerini tanıtmak
- Medya teori ve araştırmaları ile ilgili bir anlayış edinmek
-Medya ve toplum arasındaki ilişki ile ilgili eleştirel bakış açısı geliştirmek
-Medyayı şekillendiren siyasi ve ekonomik güç ilişkileri ile ilgili farkındalık oluşturmak
-Medya iletilerini çözümlemek, analiz etmek ve eleştirmek
-Medya okur yazarlığı becerilerini uygulayıp geliştirmek

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
1) Günümüz kitle iletişim konularını sorgulamak için bir dizi teorik bakış açısını sentezleyebilir
2) Medya iletilerini eleştirel olarak analiz edebilir
3) Toplumsal oluşumlarda medyanın aktif rolü ile ilgili bakış açısı geliştirebilir
4) Medya endüstrileri ile toplum arasındaki ilişkileri ekonomi politik perspektifte değerlendirebilir
5) Gelişen medya teknolojilerinin dinamiklerini irdeleyebilir

Dersin İçeriği

Bu ders, kitle iletişim araçlarının toplum üzerindeki etkisine odaklanarak, medya ve toplum arasındaki karmaşık ilişkiyi anlamak için öğrencilere bir çerçeve sunar. Dersin temel amaçları, öğrencilerin toplumsal kurum olarak medyaya eleştirel bir bakış açısı geliştirmesi, medyayı şekillendiren siyasi ve ekonomik güçlerle ilgili farkındalık oluşturmak, medya iletilerini çözümlemek için gerekli eleştirel bakış açısını ve medya okuryazarlığı becerilerini geliştirmektir. Bu bağlamda, ders eleştirel kitle iletişim teorilerini tanıtır, medya mesajlarını değerlendirmek için eleştirel bir anlayışın yanında günümüz kitle iletişim konularını bir dizi teorik perspektifle bir dizi teorik perspektifle sentezleme becerilerini geliştirir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Ders ve Amaçlarının Tanıtımı “The Mass Communication Process” in McQuail’s Communication Theory, McQuail (2010) pp. 51-78.
2) Medya – Toplum Teorileri: Genel Bakış Theory of Media & Theory of Society in McQuail’s Communication Theory, McQuail (2010) pp. 79-110. “Mass Communication, Popular Taste and Organized Social Action” Paul F. Lazarsfeld & Robert K. Merton, in Media Studies (Eds.) Marris & Thornham, (2000).
3) Eleştirel Medya Teorileri 1: Mekanik Yeniden Üretimin Kültürel Çıkarımları Walter Benjamin’s “Work of Art” Essay Chp 1, Critical Theories of Mass Media, Taylor & Harris (2008) pp. 17-38. Summary & Response Essay 1: “Moral Solidarity & Technological Reproduction of Images” K, Tester. Media Culture & Society Journal, (1995)
4) Eleştirel Medya Teorileri 2: Kültür Endüstrileri Theodor Adorno and The Culture Industry Chp 3, Critical Theories of Mass Media, Taylor & Harris (2008) pp. 62-84. “Culture Industry Reconsidered” Theodor W. Adorno, in Media Studies (Eds.) Marris & Thornham, (2000), pp. 31-37. Summary Response Essay 2: “Cultural Industries In the Digital Age: Some Provisional Conclusions” E. Bustamante, Media Culture & Society Journal (2004)
5) Eleştirel Medya Teorileri 3: Kitle İletişim ve Kültür Mass Communication & Culture Chp. 5, McQuail’s Communication Theory, McQuail (2000) pp. 111-134. Debate 1: “Mass Communication & Minority Culture” Raymond Williams, in Media Studies (Eds.) Marris & Thornham, (2000), pp. 44-50. “A Semiotic Analysis of Four Designer Clothing Advertisements” Stone (2000) “Social Anxiety, Class and Disaffedted Youth” in Media Culture, Kellner (1995)
6) Eleştirel Medya Teorileri 4: Medya ve Teknoloji Marshall McLuhan’s Understanding of the Media Chp 4, Critical Theories of Mass Media, Taylor & Harris (2008) pp. 85-106. “The Medium is the Message” Marshall McLuhan, in Media Studies, Marris & Thornham (2000), pp. 38-43. Debate 2: “Podcasting & Political Life” MacDougall American Behavioral Scientist, (2011) “Requiem for the Media” from A Critique of Political Economy Of Sign” (Baudrillard)
7) Tartışma Grupları (Ödev teslimi) / Ara Sınav Debate Group 1 & 2 Midterm
8) Eleştirel Medya Teorileri 5: İdeoloji Olarak İletişim Communication as Ideology Chp. 8, Media & Communication, Scannell (2007), pp. 198-232. “Encoding / Decoding” Stuart Hall, in Media Studies, Marris & Thornham (2000), pp. 51-61. Debate 3: “Myth Today” from Mythologies (Barthes) “Media Culture, politics and ideology from Reagan to Rambo” in Media Culture, Kellner (1995)
9) Eleştirel Medya Teorileri 6: Kitle İletişim ve Kamusal Alan Normative Theory of Media & Society Chp. 7, McQuail’s Communication Theory, McQuail (2000) pp. 161-188. “The Public Sphere” J. Habermas, in Media Studies, Marris & Thornham (2000), pp. 92-98. Summary Response Essay 3: “The Virtual Sphere” Papacharissi, New Media & Society, (2002)
10) Eleştirel Medya Teorileri 7: Medya ve Tüketim Kültürü Guy Debord’s Society of the Spectacle Chp 5, Critical Theories of Mass Media, Taylor & Harris (2008) pp. 107-127. Debate 4: “Towards a Genealogy and Typology of Spectacle : Some Comments on Debord” Roberts, Thesis Eleven, (2003). “Debord and the Postmodern Turn: New Stages of the Spectacle” (Best & Kellner) Chp 7 “Banality TV: the democratization of celebrity” in Critical Theories of Mass Media, Taylor & Harris (2008) pp. 155-176.
11) Eleştirel Medya Teorileri 8: Yeni Medya New Media – New Theory? Chp. 6, McQuail’s Communication Theory, McQuail (2000) pp. 135-160. Debate 5: “Boundaries and Borderlines: Reflections on Baudrillard and Critical Theory” “Mapping the present from the future: From Baudrillard to cyberpunk” Chp. 9, Media Culture, Kellner (1995) pp. 297-330.
12) Eleştirel Medya Teorileri 9: Sosyal Medya “The Masses: The Implosion of the Social Media” Jean Baudrillard, in Media Studies, Marris & Thornham (2000), pp. 99-108. Debate 6: “Media and the Arab uprisings of 2011: Research notes” Cottle, Journalism, (2011). “Video Justice : Crimes of Violence in Social/Media Space” Biressi & Nunn, Space & Culture, (2003). “Twitter: Microphone for the Masses” Murthy, Media, Culture & Society, (2011).
13) Eleştirel Medya Teorileri 10: Medya ve Toplumsal Kontrol Debate 7 : Discuss a case(s) examplifying different ways of social control through media “Media Gatekeeping” pp 75-89 “The Agenda-Setting Role of News Media” pp 90-105 “Spiral of Silence: Communication and Public Opinion as Social Control” pp. 153-168 in An Integrated Approach to Communication Theory and Research. (Eds) Stacks & Salwen, (2009).
14) Tartışma Grupları (Ödev teslimi) / Sunum Tartışma Grupları 5,6 & 7

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Dersin hocası tarafından temin edilecektir.
Will be provided by the professor
Diğer Kaynaklar: Dennis, McQuail. (2010). McQuail’s Communication Theory. London: Sage Publication.

Kellner, Douglas. (1995). Media Culture. London: Routledge.

Marris, Paul & Thornham, Sue. (2000). Media Studies (Eds.). NY: New York Univ. Press.

Kellner, Douglas. (1995). Media Culture. NY: Routledge.

Stacks W. Don & Salwen, Michael Brian. (2009). An Integrated Approach to Communication Theory and Research. (Eds). NY: Taylor & Francis.

Taylor, Paul & Harris, Jean Ll. (2008). Critical Theories of Mass Media. Berkshire: Open University Press.

Media Culture & Society Journal, Thesis Eleven

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ödev 2 % 20
Sunum 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 3 42
Sunum / Seminer 1 10 10
Ödevler 2 10 20
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 118

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.