ACL1097 American History IBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ACL1097 Amerikan Tarihi I Bahar
Güz
3 0 3 8
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi HATİCE ÖVGÜ TÜZÜN
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi HATİCE ÖVGÜ TÜZÜN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Amerika kitasının keşfinden İ1877 tarihine kadar gerçekleşen ve Amerika'nın sosyo-kültürel yapısını oluşturan önemli olaylara yakından bakmak, kilit rol üstlenmiş kişileri tanımak ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bir ulus olarak ortaya çıkışını incelemek.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1)Amerikan İç Savaşı'nın sonuna dek Amerikan Tarihi'nde olan major olayları, kişileri ve önemli tarihleri tartışabilmek.
2)1877 tarihine kadar olan süreçte Amerikan toplumuna dair tarihi ve sosyal perspektifler geliştirebilmek.
3)Öğrenilen tarihi bilgiler ışında Amerikan toplumun önemli olaylarını yorumlayabilmek.
4)Amerika Birleşik Devletleri'nin bir ulus olarak politik, sosyal, kültürel ve ekonomik yapılarını nasıl oluşturduğunu değerlendirebilmek.

Dersin İçeriği

16 ve 19. yüzyıllar arası Amerikan Tarihi

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Derse Giriş: Eski ve Yeni Kıtalar Eski ve Yeni Dünya'nın Birbirleriyle Karşılaşması: Avrupa, Afrika ve Amerika, 1450-1620
2) Amerika'nın keşfi ve Kuzey Amerika'da kurulan ilk koloniler, 1550-1700 İlgili bölümün ders kitabından okunması
3) Kuzey Amerika'da kurulan İngiliz Kolonileri, 1660-1750 İlgili bölümün ders kitabından okunması
4) Amerika'da kurulan kolonilerde büyüme ve kriz, 1720-1765 İlgili bölümün ders kitabından okunması
5) Bağımsızlık Savaşı'na Doğru:Karar Yılları, 1763-1775 İlgili bölümün ders kitabından okunması
6) Amerikan Bağımsızlık Savaşı, 1775-1783 İlgili bölümün ders kitabından okunması
7) Bağımız Amerika: Yeni Politik Düzen, 1776-1800 İlgili bölümün ders kitabından okunması
8) Batı'ya doğru genişleme ve Ulusal Ekonomi İlgili bölümün ders kitabından okunması
9) Amerikan İç politikası ve kökenleri, 1790-1820 İlgili bölümün ders kitabından okunması
10) Endüstri Devrimi ve Amerikan Ekononomisi, 1820-1860 İlgili bölümün ders kitabından okunması
11) Amerikan Toplumu ve Demokrasi, 1820-1844 İlgili bölümün ders kitabından okunması
12) Amerikan Toplumu, Din ve Reform, 1820-1860 İlgili bölümün ders kitabından okunması
13) İç Savaş, 1861-1865 İlgili bölümün ders kitabından okunması
14) Savaş Sonrası Yeniden Yapılanma Dönemi, 1865-1877 İlgili bölümün ders kitabından okunması
15) Final Sınavı
16) Final sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: A People and A Nation: History of the United States, Combined Edition. Houghton Mifflin.
Diğer Kaynaklar: Primary Source Booklet

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 16 % 10
Küçük Sınavlar 2 % 10
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 7 105
Küçük Sınavlar 2 2 4
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 155

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 3
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 3
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 4