GEP0205 Unfolding Layers of BerlinBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0205 Berlin'e Çoklu Bakış Güz
Bahar
3 0 3 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı, Berlin'e çoklu bir bakış getirerek ekonomik ve siyasi güçlerin karşıt eş-varlıkları ve tarihsel süreçte kendi ifadesinin aktarımıdır. Berlin; tüm potansiyelleri ve yıllardır kenar / duvarlı şehir olmasının yarattığı travmalar Alman kültürünü derinden etkilemiştir. Bu nedenle dersin temel amacı; felsefe, edebiyat, müzik, sanat ve mimari açısından Alman Kültüründe Berlin'in öncü rolü oynadığı eşikler ve dönümlerin anlatılmasıdır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi tamamlayan bir öğrenci;
1. Berlin'in Alman Kültürü üzerindeki etkilerini ve eşsiz varlığını tanır,
2. Berlin'i şehir ve kültürel bağlamda tanır,
3. Berlin'deki tarihi, siyasi ve ekonomik dönüşümleri yorumlar ve tartışır,
4.Komşu Orta Avrupa Şehirleri ile Berlin'deki kültür ve yapısal çevreyi karşılaştırır.

Dersin İçeriği

Berlin'in tüm Avrupa kentleri arasında kendine özgü bir konuma sahip bir kaynaştıma noktası olması bize ekonomik, politik ve görsel kültürleri keşfetmek için geniş bir malzeme verir. Bu trans / arası disiplin elbette farklı açılardan Berlin'de dönüşümler ve çevirileri izlemek için bir temel sağlar.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Berlin'in tarih eşiklerine bakış Derleme ders notları
2) Alman tarihi boyunca siyasi, sosyal ve ekonomik dönüşümleri izlenecek. Derleme ders notları
3) Alman tarihi boyunca siyasi, sosyal ve ekonomik dönüşümleri izlenecek. Derleme ders notları
4) Alman Felsefesi: Kant, Hegel, Nietzsche, Heidegger ve ontoloji, epistemoloji, estetik ve güç ilişkileri ile ilgili olarak Habermas. Derleme ders notları
5) Alman Felsefesi: Kant, Hegel, Nietzsche, Heidegger ve ontoloji, epistemoloji, estetik ve güç ilişkileri ile ilgili olarak Habermas. Derleme ders notları
6) Alman Edebiyatı: Weimar Klasisizm den modern Alman Edebiyatı kadar(Goethe, Schiller, Keeler Fırtına, Brecht, Bachman vb) Derleme ders notları
7) Klasik bestecilerden (Bach, Beethoven, Lizst, Brahms ve Wagner) 21. yüzyıla kadar Alman müziği. Derleme ders notları
8) Berlin'in sesini izlemek... Derleme ders notları
9) Alman Sanatı ve mimarisi Derleme ders notları
10) Alman sanatı ve mimarisi. Derleme ders notları
11) Berlin, çağdaş mimarinin açık hava müzesi... Derleme ders notları
12) Döneme genel bakış
13) Sunumlar
14) Sunumlar
15) Final Sınavı
16) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Dersler, öğrenci sunumları ve site gezilere ek olarak verilen okuma materyalleri üzerine tartışmalar içermektedir.

Tartışmalara iyi katılım dersi geçmek için zorunludur.
rian Ladd, The Ghosts of Berlin: Confronting German History in Urban Landscape, University of Chicago Press, 1998.

Alexandra Richie, Faust’s Metropolis: A History of Berlin, Caroll and Graff Publishers, 1999

Thomas Flemming, Berlin in the Cold War: The Battle for the Divided City; the Rise and the Fall of the Wall, Berlinica, 2010.

Andrew Bowie, Introduction to German Philsophy: From Kant to Habermas, Polity, 2003

Magdalena Droste, The Bauhus: 1919-1933: Reform and Avat-garde, Taschen 2006.

Michael Imhof and Leon Krempel, Berlin New Architecture: A Guide to New Buildings from 1989 to Today, Verlag, 2009.
Diğer Kaynaklar: The course comprises lectures, student presentations and discussions on the given reading materials in addition to site excursions.

Good attendance and participation to the discussions is obligatory to pass the course.


Brian Ladd, The Ghosts of Berlin: Confronting German History in Urban Landscape, University of Chicago Press, 1998.

Alexandra Richie, Faust’s Metropolis: A History of Berlin, Caroll and Graff Publishers, 1999

Thomas Flemming, Berlin in the Cold War: The Battle for the Divided City; the Rise and the Fall of the Wall, Berlinica, 2010.

Andrew Bowie, Introduction to German Philsophy: From Kant to Habermas, Polity, 2003

Magdalena Droste, The Bauhus: 1919-1933: Reform and Avat-garde, Taschen 2006.

Michael Imhof and Leon Krempel, Berlin New Architecture: A Guide to New Buildings from 1989 to Today, Verlag, 2009.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 10 % 20
Sunum 1 % 10
Projeler 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 30
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 70
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sunum / Seminer 1 5 5
Proje 1 25 25
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü 102

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 1
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 1
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 5