GEP0205 Unfolding Layers of BerlinBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0205 Berlin'e Çoklu Bakış Güz
Bahar
3 0 3 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı, Berlin'e çoklu bir bakış getirerek ekonomik ve siyasi güçlerin karşıt eş-varlıkları ve tarihsel süreçte kendi ifadesinin aktarımıdır. Berlin; tüm potansiyelleri ve yıllardır kenar / duvarlı şehir olmasının yarattığı travmalar Alman kültürünü derinden etkilemiştir. Bu nedenle dersin temel amacı; felsefe, edebiyat, müzik, sanat ve mimari açısından Alman Kültüründe Berlin'in öncü rolü oynadığı eşikler ve dönümlerin anlatılmasıdır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi tamamlayan bir öğrenci;
1. Berlin'in Alman Kültürü üzerindeki etkilerini ve eşsiz varlığını tanır,
2. Berlin'i şehir ve kültürel bağlamda tanır,
3. Berlin'deki tarihi, siyasi ve ekonomik dönüşümleri yorumlar ve tartışır,
4.Komşu Orta Avrupa Şehirleri ile Berlin'deki kültür ve yapısal çevreyi karşılaştırır.

Dersin İçeriği

Berlin'in tüm Avrupa kentleri arasında kendine özgü bir konuma sahip bir kaynaştıma noktası olması bize ekonomik, politik ve görsel kültürleri keşfetmek için geniş bir malzeme verir. Bu trans / arası disiplin elbette farklı açılardan Berlin'de dönüşümler ve çevirileri izlemek için bir temel sağlar.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Berlin'in tarih eşiklerine bakış Derleme ders notları
2) Alman tarihi boyunca siyasi, sosyal ve ekonomik dönüşümleri izlenecek. Derleme ders notları
3) Alman tarihi boyunca siyasi, sosyal ve ekonomik dönüşümleri izlenecek. Derleme ders notları
4) Alman Felsefesi: Kant, Hegel, Nietzsche, Heidegger ve ontoloji, epistemoloji, estetik ve güç ilişkileri ile ilgili olarak Habermas. Derleme ders notları
5) Alman Felsefesi: Kant, Hegel, Nietzsche, Heidegger ve ontoloji, epistemoloji, estetik ve güç ilişkileri ile ilgili olarak Habermas. Derleme ders notları
6) Alman Edebiyatı: Weimar Klasisizm den modern Alman Edebiyatı kadar(Goethe, Schiller, Keeler Fırtına, Brecht, Bachman vb) Derleme ders notları
7) Klasik bestecilerden (Bach, Beethoven, Lizst, Brahms ve Wagner) 21. yüzyıla kadar Alman müziği. Derleme ders notları
8) Berlin'in sesini izlemek... Derleme ders notları
9) Alman Sanatı ve mimarisi Derleme ders notları
10) Alman sanatı ve mimarisi. Derleme ders notları
11) Berlin, çağdaş mimarinin açık hava müzesi... Derleme ders notları
12) Döneme genel bakış
13) Sunumlar
14) Sunumlar
15) Final Sınavı
16) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Dersler, öğrenci sunumları ve site gezilere ek olarak verilen okuma materyalleri üzerine tartışmalar içermektedir.

Tartışmalara iyi katılım dersi geçmek için zorunludur.
rian Ladd, The Ghosts of Berlin: Confronting German History in Urban Landscape, University of Chicago Press, 1998.

Alexandra Richie, Faust’s Metropolis: A History of Berlin, Caroll and Graff Publishers, 1999

Thomas Flemming, Berlin in the Cold War: The Battle for the Divided City; the Rise and the Fall of the Wall, Berlinica, 2010.

Andrew Bowie, Introduction to German Philsophy: From Kant to Habermas, Polity, 2003

Magdalena Droste, The Bauhus: 1919-1933: Reform and Avat-garde, Taschen 2006.

Michael Imhof and Leon Krempel, Berlin New Architecture: A Guide to New Buildings from 1989 to Today, Verlag, 2009.
Diğer Kaynaklar: The course comprises lectures, student presentations and discussions on the given reading materials in addition to site excursions.

Good attendance and participation to the discussions is obligatory to pass the course.


Brian Ladd, The Ghosts of Berlin: Confronting German History in Urban Landscape, University of Chicago Press, 1998.

Alexandra Richie, Faust’s Metropolis: A History of Berlin, Caroll and Graff Publishers, 1999

Thomas Flemming, Berlin in the Cold War: The Battle for the Divided City; the Rise and the Fall of the Wall, Berlinica, 2010.

Andrew Bowie, Introduction to German Philsophy: From Kant to Habermas, Polity, 2003

Magdalena Droste, The Bauhus: 1919-1933: Reform and Avat-garde, Taschen 2006.

Michael Imhof and Leon Krempel, Berlin New Architecture: A Guide to New Buildings from 1989 to Today, Verlag, 2009.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 10 % 20
Sunum 1 % 10
Projeler 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 30
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 70
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sunum / Seminer 1 5 5
Proje 1 25 25
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü 102

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.