FTR3065 Psikososyal RehabilitasyonBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
FTR3065 Psikososyal Rehabilitasyon Güz
Bahar
2 0 2 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. HASAN KEREM ALPTEKİN
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. SELEN GÜR ÖZMEN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Fiziksel, duyusal yada kognitif yönden herhangi bir nedenle engel, özür yada bozukluk durumunda bireyin psikososyal tablosunun anlaşılabilmesini sağlamak, psikososyal sürece etki eden durumların kavratmak ve fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında karşılaşılabilecek psikososyal problemlerin göz önüne alarak rehabilitasyon programını yönlendirebilme becerisini kazandırmaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1.Psikososyal rehabilitasyon alanında kavramları kavrar.
2.Kaza sonrası yaşanan psikososyal süreç ve uyum aşamaları, stres ve posttravmatik stres bozukluğu, Travmatik yaralanmalardan sonra görülen problemleri öğrenir.
3.Nörolojik hastalıklarda, çocuklarda özüre neden olan problemlerde ilerleyici kronik hastalıklarda, geriatrik kişilerde psikososyal rehabilitasyon problemlerini fark edebilir.
4.Fiziksel engelliler, engelli çocuğa sahip aileler, görme engelliler ve işitme-konuşma engellilerde psiko-sosyal süreçlerini tanımlayarak fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında göz önünde bulundurur ve ilgili uzmanlara yönlendirir.

Dersin İçeriği

Psikososyal rehabilitasyona giriş, kaza sonrası psikososyal rehabilitasyon, stres ve post travmatik stres sendromu, depresyon ve başa çıkma yolları, görme engellilerde psikososyal rehabilitasyon, işitme engellilerde psikososyal rehabilitasyon, fiziksel engellilerde psikososyal rehabilitasyon, özürlü çocuklarda ve ailelerinde psikososyal rehabilitasyon,
kronik hastalıklarda psikososyal rehabilitasyon

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş ve Psikososyal rehabilitasyon alanında kavramlar
2) Kaza sonrası yaşanan psikososyal süreç ve uyum aşamaları
3) Stres ve posttravmatik stres bozukluğu
4) Travmatik yaralanmalardan sonra görülen problemlerde (amputeler, omurilik yaralanmaları, yanık ) psikososyal rehabilitasyon
5) Nörolojik hastalıklarda psikososyal rehabilitasyon (hemipleji, parkinson, MS)
6) Çocuklarda özüre neden olan problemlerde psikososyal rehabilitasyon (serebral paralizi, kas hastalıkları, otistik çocuklar, down sendromu)
7) ara sınav
8) İlerleyici kronik hastalıklarda (kanser, AIDS), geriatrik kişilerde psikososyal rehabilitasyon
9) Fiziksel engellilerde psikosoyal süreç üzerine interaktif katılımlı tartışma
10) Engelli çocuğa sahip ailelerde psikosoyal süreç üzerine interaktif katılımlı tartışma
11) Görme engellilerde psikosoyal süreç üzerine interaktif katılımlı tartışma
12) İşitme-konuşma engellilerde psikosoyal süreç üzerine interaktif katılımlı tartışma
13) Depresyon ve başa çıkma yolları
14) Engeli olan kişi ve teknolojik yaklaşımlar, Hasta ve engeli olan kişilerin istihdamını geliştirmede girişimcilik ve yenilikçilik

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: haftalık olarak verilecektir- will be given weekly
Diğer Kaynaklar: dönemin ilk dersinde duyurulacaktır - will be announced first lesson of the term

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 10 % 0
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 13 2 26
Sınıf Dışı Ders Çalışması 10 12 120
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 150

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak.
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek.
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak.
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek.
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek.
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak.