FTR3063 Romatizmal Hastalıklarda RehabilitasyonBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
FTR3063 Romatizmal Hastalıklarda Rehabilitasyon Güz
Bahar
2 0 2 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Turkish
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. HASAN KEREM ALPTEKİN
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi İLKNUR SARAL
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Romatolojik hastalıklara özgü değerlendirme, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarını planlama becerisi edinmektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Romatizmal hastalıkları tanımlar
2. Romatizmal hastalıkların yol açtığı disfonksiyonları açıklar
3. Romatizmal hastalıklara özgü değerlendirme planlar.
4. Romatizmal hastalıklarda kullanılabilecek fiziksel tedavi modalitelerini seçer.
5. Romatizmal hastalıklara özgü egzersizleri belirler.
6. Uygun yardımcı cihaz seçimi yapar.

Dersin İçeriği

Bu ders romatizmal hastalıklar ve risk faktöleri, romatoid artritte rehabilitasyon, juvenil romatoid artritte rehabilitasyon, osteoartritte rehabilitasyon, ankilozan spondilitte rehabilitasyon, sistemik lupus eritematozusta rehabilitasyon, fibromiyaljide rehabilitasyon, miyofasiyal ağrı sendromunda rehabilitasyon, lateral epikondilitte rehabilitasyon, medial epikondilitte rehabilitasyon, Behçet hastalığında rehabilitasyon, sklerodermada rehabilitasyon,inflamatuar miyopatilerde rehabilitasyonu içermektedir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Romatizmal Hastalıklar ve Risk Faktöleri Romatizmal rehabilitasyonda teknoloji destekli yaklaşımlar
2) Romatoid artritte rehabilitasyon
3) Juvenil romatoid artritte rehabilitasyon
4) Osteoartritte rehabilitasyon
5) Ankilozan spondilitte rehabilitasyon
6) Sistemik lupus eritematozusta rehabilitasyon
7) Fibromiyaljide rehabilitasyon ve antidepresan
8) Ara sınav
9) Miyofasiyal ağrı sendromunda rehabilitasyon
10) Lateral epikondilitte rehabilitasyon
11) Medial epikondilitte rehabilitasyon
12) Behçet hastalığında rehabilitasyon
13) Sklerodermada rehabilitasyon
14) İnflamatuar miyopatilerde rehabilitasyon

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları haftalık olarak verilecektir. Will be given weekly.
Diğer Kaynaklar: - Algun Z. C. (2012) Fizyoterapi Rehabilitasyon. DEÜ yayınları
- Braddom, R. L. (1996) Physical Therapy and Rehabilitation. Philadelphia: W.B. Saunders Company
- Karaduman, A., Yılmaz, Ö. T. (2016) Fizyoterapi Rehabilitasyon
- Ünal, E. (2014) Romatizmal Hastalıklarda Biyopsikososyal Model: Bilişsel Egzersiz Terapi Yaklaşımı. Pelikan Yayınevi

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 13 2 26
Sınıf Dışı Ders Çalışması 12 10 120
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 150

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak.
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek.
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak.
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek.
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek.
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak.