FTR3060 Sağlıklı Yaşam ve EgzersizBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
FTR3060 Sağlıklı Yaşam ve Egzersiz Güz
Bahar
2 0 2 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Turkish
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. HASAN KEREM ALPTEKİN
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi HAZAL GENÇ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu derste öğrencilere terapatik top egzersizleri, tai-chi chuan, ai-chi, kalistenik egzersizler, stabilizasyon egzersizleri, germe egzersiz metodları hakkında praik beceriler ve bilgi kazandırılacak, aynı zamanda vücut farkındalığı ve ritim duygusu ve proprioception algilarinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1)Egzersiz yöntemlerinin açıklar
2) Uygun egzersiz modalitelerini seçebilir
3) Terapatik top egzersizleri, tai-chi chuan, ai-chi, kalistenik egzersizler, stabilizasyon egzersizleri, germe egzersiz leri üzerine pratik beceri sahibi olur
4)Egzersize karşı vücut farkındalığı ve algısı gelişir.
5)Teknoloji ile egzersizi ilişkilendirir, egzersiz programlarına yenilikçi yaklaşır.

Dersin İçeriği

Stabilization egzersizlerinin fazları, Vücut Stabilizasyon sistemi, Core Stabilizasyon kuvvetlendirme programı ve kas sistemi, tai-chi chuan, ai-chi, kalistenik egzersizler, germe egzersizleri

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Stabilizasyon egzersiz fazları, stabilizasyondan sorumlu sistemler, Stabilizatör kaslar,Lumbo pelvic ( Core) stabilizasyon kuvvetlendirme programları
2) Core stabilizasyon programları I
3) Core stabilizasyon programları II
4) Germe Egzersizleri I
5) Germe Egzersizleri II
6) Ai Chi ve Tai- Chi Chuan Egzersizleri I
7) Ai Chi ve Tai- Chi Chuan Egzersizleri II
8) Ara sınav
9) Engelliler için Fiziksel Aktivite ve Spor I
10) Engelliler için Fiziksel Aktivite ve Spor II
11) Kalistenik egzersizler
12) Aquatic Egzersizler
13) Aktif yaşam şekline teknolojinin yararları ve zararları
14) Teknoloji destekli egzersizler ve bireye yönelik egzersiz programının geliştirilmesi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Haftalık olarak verilecektir. Will be given weekly
Diğer Kaynaklar: - Kisner, C., Colby, L. (2007) Therapeutic Exercise: Foundations And Techniques, 5th Edition. Philadelphia: F. A. Davis Campany
- Prentice, W. E. (2011) Rehabilitation Techniques for Sport Medicine and Athletic Training, 5th Edition. Mc Graw Hill

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 13 2 26
Sınıf Dışı Ders Çalışması 12 10 120
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 150

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak.
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek.
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak.
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek.
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek.
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak.