FTR4064 Kadın-Doğum Hastalıkları ve RehabilitasyonBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
FTR4064 Kadın-Doğum Hastalıkları ve Rehabilitasyon Güz
Bahar
2 0 2 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Turkish
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. HASAN KEREM ALPTEKİN
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi ÖZLEM GÜNGÖR
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı obstetrik ve jinekolojik problemlerde fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerini kullanabilme becerisi edinmektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Kadın genital organ anatomisi ve fizyolojisini bilir.
2. Üreme fizyolojisini anlatır.
3. Kadınlarda sık görülen ürogenital problemleri bilir.
4. Gebelikte uygulanan prenatal egzersizleri uygular.
5. Gebelik sonrasında postnatal egzersizleri uygular.
6. Ürolojik ve jinekolojik değerlendirme yapar.
7. İnkontinansta fizyoterapi ve rehabilitasyon programı planlar.

Dersin İçeriği

Bu ders kadın genital sistem anatomi ve fizyolojisi, üreme fizyolojisi, sık görülen jinekolojik sorunlar, prenatal değerlendirme, gebelikte değerlendirme, gebelikte sık görülen sorunlar, prenatal egzersizler, gebelik sırasında egzersizler, postnatal egzersizler,ürojik ve jinekolojik değerlendirme, ürojik ve jinekolojik fizyoterapi ve rehabilitasyon, inkontinansta fizyoterapi ve rehabilitasyonu içerir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Kadın genital sistem anatomi ve fizyolojisi
2) Üreme fizyolojisi
3) Sık görülen jinekolojik sorunlar
4) Prenatal değerlendirme
5) Gebelikte değerlendirme
6) Gebelikte sık görülen sorunlar ve medikal tedavi
7) Prenatal egzersizler
8) Ara sınav
9) Gebelik sırasında egzersizler
10) Postnatal egzersizler
11) Ürojik ve jinekolojik değerlendirme
12) Ürojik ve jinekolojik fizyoterapi ve rehabilitasyon
13) İnkontinansta fizyoterapi ve rehabilitasyon
14) Genel tekrar

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Haftalık olarak verilecektir.Will be given weekly
Diğer Kaynaklar: - Akbayrak, T., Kaya, S. (2016) Kadın Sağlığında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. Ankara: Pelikan Yayıncılık

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 13 % 0
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 13 2 26
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 9 126
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 156

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak.
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek.
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak.
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek.
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek.
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak.