BES3062 Beslenmede Kültürler Arası FarklılıklarBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BES3062 Beslenmede Kültürler Arası Farklılıklar Bahar
Güz
2 0 2 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Turkish
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi CAN ERGÜN
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi ESRA MANKAN
Dr. Öğr. Üyesi YONCA SEVİM
Opsiyonel Program Bileşenleri: YOK
Dersin Amacı: Türk ve dünya mutfaklarındaki farklı beslenme alışkanlıklarını tanımlamak ve bunların sağlık üzerindeki etkilerini açıklamak bu dersin temel amaçlarındandır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Farklı dünya mutfaklarını tanır.
2. Türk mutfağı ve dünya mutfakları arasındaki benzerlik ve farklılıkları tanımlar.
3. Farklı beslenme içeriklerinin sağlık üzerine olan etkilerini değerlendirir.

Dersin İçeriği

Türk ve dünya mutfaklarının tanıtımı, benzerlik ve farklılıkların değerlendirilmesi, sağlık üzerine etkilerinin ele alınması.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Temel kavramlar ve giriş
2) Antik Yunan yemek kültürü
3) Dünya dinlerinin yemek kültürü üzerine etkileri
4) Türk mutfak kültürü I
5) Türk mutfak kültürü II
6) Asya Mutfağı I
7) Asya Mutfağı II
8) Avustralya ve Afrika mutfağı
9) Ara Sınav
10) Proje sunumları
11) Proje sunumları
12) Proje Sunumları
13) Proje Sunumları
14) Dersin değerlendirilmesi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Haftalık olarak dağıtılacaktır / Weekly distributed by the course lecturer.
Diğer Kaynaklar: 1. Akın E., Von Bremzen A., Essential Turkish Cuisine, (2015), Stewart, Tabori & Chang, ISBN: 978-91769-172-0
2. Güngör, C., Baltacı F., Aykut E., Erkut E., Turkish cuisine: A benchmark dataset with Turkish Meals for Food Recognition, (2017), IEEE, ISBN: 978-1-5090-6494-6
3. Schmidt Rivera X. C., Azapagic A., Life cycle environmental impacts of ready-made meals considering different cuisines and recipes, Science of the Total Environment 660 (2019) 1168-1181.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 7 98
Ödevler 1 20 20
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 150

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 3
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 3
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 4