FTR1018 Fizyoloji IIBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
FTR1018 Fizyoloji II Bahar 2 0 2 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Turkish
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. HASAN KEREM ALPTEKİN
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. MEMET HANİFİ EMRE
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Dersin amacı; öğrencinin solunum sistemi fizyolojisi, sinir sistemi fizyolojisi, sindirim sistemi fizyolojisi, metabolizma, endokrin sistem fizyolojisi, üriner sistem fizyolojisi, kadın üreme ve erkek üreme sistemi fizyolojisi, ve özel duyu fizyolojisi ile ilgili temel bilgiler kazanmasını sağlamak.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1.Kan oksijen ve karbondiyoksit dengesi, solunum sistemi fizyolojisi ile ilişkili temel kavramları tanımlar.
2.Santral ve periferik sinir sistemi, otonom ve somatik sinir sistemi fizyolojisi, ağrı algısını ve duyu organları fizyolojisini açıklar.
3.Sindirim sistemi fizyolojisi, üriner sistem ve endokrin sistem fonksiyonlarını ve işleyişini tanımlar.
4.Oogenez, menstruasyon, gebelik ve spermatogenezi açıklar.

Dersin İçeriği

Bu ders; solunum sistemi fizyolojisi, santral ve periferik sinir sistemi fizyolojisi, otonom ve somatik sinir sistemi fizyolojisi, sindirim sistemi fizyolojisi, metabolizma, endokrin sistem fizyolojisi, üriner sistem fizyolojisi, kadın üreme fizyolojisi, erkek üreme sistemi fizyolojisi ve duyu organları fizyolojisi ile ilgili bilgiler içerir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Solunum Sistemi Fizyolojisi
2) Sinir Sistemi: Santral ve Periferik Sinir Sistemi
3) Sinir Sistemi: Somatik ve Otonom Sinir Sistemi
4) Ağrı Algısı
5) Sindirim Sistemi Fizyolojisi
6) Metabolizma
7) Termogülasyon
8) Üriner Sistem Fizyolojisi -1
9) Ara Sınav Haftası
10) Üriner Sistem Fizyolojisi-2
11) Endokrin Sistem Fizyolojisi -1
12) Endokrin Sistem Fizyolojisi-2
13) Kadın ve Erkek Üreme Fizyolojisi
14) Duyu Organları Fizyolojisi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları haftalık olarak verilecektir.
Course notes will be given weekly.
Diğer Kaynaklar: 1.Silbernagl S, Despopoulos A. Renkli Fizyoloji Atlası. 6. Baskı. Çeviri: Z. Solakoğlu. 1. Baskı. İstanbul Tıp Kitabevi. İstanbul, 2012.
2.Süzen LB. İnsan Anatomisi ve Fizyolojisine Giriş. Bedray Basın Yayıncılık Ltd. Şti. 3. Baskı. İstanbul, Eylül 2011.
3.Guyton C, Hall JE. Guyton & Hall Tıbbi Fizyoloji Cep Kitabı. 11. Baskı. W.B. Saunders Company. Çeviri: Z. Solakoğlu. Nobel Tıp Kitabevleri. İstanbul, 2011.
4.Ackermann U. Pretty Darned Quick Fizyoloji. Çeviri: B. Yeğen, H. Kurtal, İ. Alican. İstanbul Medikal Yayıncılık. 1. Baskı. İstanbul, 2006.
5.Solonom EP. İnsan Anatomisi ve Fizyolojisine Giriş. Çeviri: L.B. Süzen. 2. Baskı. Birol Basın Yayın Dağıtım ve Ticaret Ltd. Şti. İstanbul, Kasım 1999-2000.
6.Çağlayan Ş. Yaşam Bilimi Fizyoloji. Geliştirilmiş 2. Baskı. İstanbul, 1999.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 13 2 26
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 4 56
Küçük Sınavlar 1 2 2
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 88

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 4
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 3
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 2
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 3
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 3
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 3
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 2
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 3
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 3
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 3
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 3