FTR1017 Fizyoloji IBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
FTR1017 Fizyoloji I Bahar 2 0 2 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Turkish
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. HASAN KEREM ALPTEKİN
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. MEMET HANİFİ EMRE
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Dersin amacı; öğrencinin temel hücresel fizyolojik kavramları, homeostaz mekanizmaları, nöron ve kasların çalışması, sıvı-elektrolit dengesi ile asit-baz dengesi sürdürülmesi, kardiyovasküler sistem fizyolojisi, şok patofizyolojisi, lenf sistemi ve kan hücreleri ile immün sistem fonksiyonları ile ilgili temel bilgileri kazanmasını sağlamak.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1.Temel hücresel fizyolojik kavramları tanımlar.
2.Homeostatik mekanizmaları, sıvı-elektrolit dengesi ve asit-baz dengesinin sağlık ve insan organizması için önemini açıklar.
3.Sinirlerin ve kasların çalışması, dolaşım sistemi fizyolojisi ile ilgili temel kavramları tanımlar.
4.Kan fizyolojisi, lenf sistemi fizyolojisi ve immün sistem fonksiyonları ile ilgili temel bilgiler açıklar.

Dersin İçeriği

Bu ders; elektrofizyoloji, sinir ve kas fizyolojisi, homeostatik mekanizmalar, sıvı ve elektrolit dengesi fizyolojisi, asit-baz dengesi, asidoz ve alkaloz, kalp ve dolaşım fizyolojisi, şok fizyopatolojisi, ateroskleroz, kan hücreleri, kan pıhtılaşması ve lenf sistemi fizyolojisi ve immün sistem fonksiyonları ile ilgili bilgiler içerir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Hücre ve İşlevi, Elektrofizyoloji
2) Homeostazis ve Sıvı Dengesi
3) Elektrolit Dengesi
4) Asit-Baz Dengesi, Asidoz ve Alkaloz
5) Sinirler ve Kas Fizyolojisi
6) Kalp Kası
7) Dolaşım Fizyolojisi - 1
8) Dolaşım Fizyolojisi - 2
9) Ara Sınav Haftası
10) Lenfoid Sistem Fizyolojisi
11) Şok Fizyopatolojisi
12) Ateroskleroz Gelişimi
13) Kan Hücreleri, Kan Yapımı ve Kan Pıhtılaşması
14) Bağışıklık Sistemi Fizyolojisi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları haftalık olarak verilecektir. Will be given weekly
Diğer Kaynaklar: 1.Ackermann U. Pretty Darned Quick Fizyoloji. Çeviri: B. Yeğen, H. Kurtal, İ. Alican. İstanbul Medikal Yayıncılık. 1. Baskı. İstanbul 2006.
2.Süzen LB. İnsan Anatomisi ve Fizyolojisine Giriş. Bedray Basın Yayıncılık Ltd. Şti. 3. Baskı. İstanbul 2011.
3.Guyton C, Hall JE. Guyton & Hall Tıbbi Fizyoloji Cep Kitabı.11. Baskı. W.B. Saunders Company. Çeviri: Z. Solakoğlu. Nobel Tıp Kitabevleri. İstanbul, 2011.
4.Silbernagl S, Despopoulos A. Renkli Fizyoloji Atlası. 6. Baskı. Çeviri: Z. Solakoğlu. 1. Baskı. İstanbul Tıp Kitabevi. İstanbul 2012.
5.Solonom EP. İnsan Anatomisi ve Fizyolojisine Giriş. Çeviri: L.B. Süzen. 2. Baskı. Birol Basın Yayın Dağıtım ve Ticaret Ltd. Şti. İstanbul, Kasım 1999-2000.
6.Akdemir N, Birol L. İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı. Genişletilmiş 2. Baskı. Ankara, 2005.
7.Türkmen E. Kronik Arter Hastalıkları ve Bakım. İçinde: Kronik Hastalıklar ve Bakım (Editör Z. Durna; Editör Yardımcısı S. Akın). Nobel Tıp Kitabevleri. İstanbul, 2012.
8.Çağlayan Ş. Yaşam Bilimi Fizyoloji. Geliştirilmiş 2. Baskı. İstanbul 1999.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 13 2 26
Sınıf Dışı Ders Çalışması 13 5 65
Küçük Sınavlar 1 2 2
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 97

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 4
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 3
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 2
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 3
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 3
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 3
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 2
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 3
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 2
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 2
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 3