FTR1014 Anatomi IIBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
FTR1014 Anatomi II Bahar 2 0 2 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. HASAN KEREM ALPTEKİN
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. SEDA GÖZENER
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Dersin amacı; öğrencinin solunum sistemi anatomisi, sinir sistemi anatomisi, sindirim sistemi anatomisi, endokrin sistem anatomisi, üriner sistem anatomisi, kadın üreme sistemi anatomisi, erkek üreme sistemi anatomisi ve özel duyu organ anatomisi ilgili temel bilgileri kazanmalarını sağlamak.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1.Solunum sistemi ile ilgili anatomik özellikleri tanımlar.
2.Sinir sisteminin anatomik özelliklerini tanımlar.
3.Sindirim sistemi anatomisi, endokrin sistem, üriner sistemi anatomisi ile ilişkili temel özellikleri tanımlar.
4.Kadın üreme sistemi anatomisi, erkek üreme sistemi anatomisi ile ilgili temel özellikleri tanımlar.
5.Duyu organların anatomisi ile ilgili temel özellikleri tanımlar.

Dersin İçeriği

Bu ders; solunum sistemi anatomisi, sinir sistemi anatomisi, sindirim sistemi anatomisi, endokrin sistem anatomisi, üriner sistem anatomisi, kadın üreme sistemi anatomisi, erkek üreme sistemi anatomisi ve özel duyu organ anatomisi ile ilgili bilgileri içermektedir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Solunum Sistemi Anatomisi
2) Solunum Sistemi Anatomisi
3) Dolaşım sistemi: Kalp ve Damarlar
4) Dolaşım Sistemi: Lenfatik Sistem
5) Sindirim Sistemi Anatomisi
6) Sindirim Sistemi Anatomisi
7) Ara Sınav
8) Üriner Sistem Anatomisi
9) Üriner Sistem Anatomisi
10) Endokrin Sistemi Anatomisi
11) Endokrin Sistemi Anatomisi
12) Kadın Üreme Sistemi Anatomisi
13) Erkek Üreme Sistemi Anatomisi
14) Duyu Organları Anatomisi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: 1.Süzen LB. İnsan Anatomisi ve Fizyolojisine Giriş. Bedray Basın Yayıncılık Ltd. Şti. 3. Baskı. İstanbul, Eylül 2011
2.Yıldırım M. Resimli İnsan Anatomisi. 2. Baskı. Nobel Tıp Kitabevleri. 2012
Diğer Kaynaklar: 1.Solonom EP. İnsan Anatomisi ve Fizyolojisine Giriş. Çeviri: L.B. Süzen. 2. Baskı. Birol Basın Yayın Dağıtım ve Ticaret Ltd. Şti. İstanbul, Kasım 1999-2000.
2.Yıldırım M. İnsan Anatomisi. 7. Baskı. Nobel Tıp Kitabevleri. 2012.
3.Yıldırım M. Anatomide Başarı. İnsan Anatomisi Çalışma Kitabı. Nobel Tıp Kitabevleri. 2001
4. Moore, K. L. (2014) Clinically Oriented Anatomy, 7th Edition

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 13 2 26
Uygulama 13 2 26
Sınıf Dışı Ders Çalışması 10 3 30
Küçük Sınavlar 1 2 2
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 88

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 4
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 2
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 3
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 2
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 2
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 2
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 2
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 2
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 3
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 3
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 4
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 3