FTR1013 Anatomi IBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
FTR1013 Anatomi I Bahar 2 2 3 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. HASAN KEREM ALPTEKİN
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. SEDA GÖZENER
Opsiyonel Program Bileşenleri: None
Dersin Amacı: Dersin amacı; öğrencinin temel anatomik terimleri, anatomik düzlemler, baş, omurga, üst ve alt ekstremite kemikleri anatomisi, eklemler, düz kaslar, çizgili kaslar, kalp kası anatomisi ve dolaşım sistemi anatomisi, lenf sistemi ve kan ile ilgili temel bilgileri kazanmasını sağlamak.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1.Temel anatomik terimleri ve anatomik düzlemleri tanımlar.
2.Kafa, gövde, üst ve alt ekstremite kemikleri, eklem ve kasların anatomik özelliklerini tanımlar.
3.Kalp kası, vücuttaki düz kaslar ve çizgili kasların anatomik özelliklerini tanımlar.
4.Dolaşım sistemi anatomisi ve damarları tanımlar.

Dersin İçeriği

Bu ders; temel anatomik düzlemler, baş, omurga, üst ve alt ekstremite kemikleri anatomisi, eklemler, düz kaslar, çizgili kaslar, kalp kası anatomisi ve dolaşım sistemi anatomisi, lenf sistemi ve kan dokusunun özellikleri ile ilgili temel bilgileri içermektedir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) İnsan Anatomisine Giriş, Anatomi ve Anatomik Düzlemler
2) Kemikler: Cranium, Omurga ve Toraks
3) Kemikler: Üst ekstremite Kemikleri
4) Kemikler: Alt Ekstremite Kemikleri
5) Eklemler-Kafa ve Omurga Eklemleri Anatomisi
6) Eklemler- Ekstremite Eklemleri
7) Ara Sınav
8) Kaslar: Yüz ve Boyun
9) Kaslar: Gövde Kasları
10) Kaslar: Üst Ekstremite
11) Kaslar: Alt Extremite
12) Sinir Sistemi Anatomisi: Santral Sinir Sistemi
13) Sinir Sistemi Anatomisi: Periferik Sinir Sistemi
14) Sinir Sistemi Anatomisi: Kranial Sinirler

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Yıldırım M. Topografik Anatomi. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul 2004
Diğer Kaynaklar: 1.Yıldırım M. Anatomide Başarı İnsan Anatomisi Çalışma Kitabı. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul 2001
2.Yıldırım M. İnsan Anatomisi Cilt 1. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul 2005
3.Yıldırım M. İnsan Anatomisi Cilt 2. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul 2005
4. Moore, K. L (2013) Clinically Oriented Anatomy, 7th Edition

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 13 2 26
Uygulama 13 2 26
Sınıf Dışı Ders Çalışması 13 3 39
Küçük Sınavlar 1 2 2
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 97

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 4
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 2
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 3
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 2
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 2
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 2
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 2
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 2
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 3
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 4
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 3