FTR4067 İşitme ve Konuşma TedavisiBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
FTR4067 İşitme ve Konuşma Tedavisi Güz
Bahar
2 0 2 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. HASAN KEREM ALPTEKİN
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. SERPİL HÜLYA AHMET
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı dil, konuşma ve yutma bozuklukları, tanı ve tedavisi konularında rehabilitasyon ekibinin parçası olan fizyoterapistleri eğitip bilgilendirmektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Dil bozuklukları ile konuşma bozukluklarının kapsamlarını, birbirlerinden ayrıldıkları noktaları açıklar.
2. Çocuklarda görülen dil gelişim bozukluklarını, tanı ve tedavisini açıklar.
3. Çocuklarda görülen konuşma bozukluklarının (artikülasyon bozuklukları, fonolojik bozukluklar, damak yarıkları, kekemelik, ses hastalıkları) tanı ve tedavisini açıklar.
4. Çocuklarda ve yetişkinlerdeki ses hastalıklarının tanı ve tedavisini açıklar.
5. Yetişkinlerde edinilen dil – konuşma bozukluklarının (afazi, kafa travmasına bağlı, apraksi, dizartri, sağ hemisferi ilgilendiren) tanı ve tedavisini açıklar.
6. Çocuk ve yetişkinlerdeki yutma fonksiyonunu, bozukluklarını, tanı ve tedavisini açıklar.

Dersin İçeriği

Bu ders dil-konuşma-yutma bozukluklarının tanı ve tedavisinde temel kavramlar, terapi sürecini planlamak üzere kullanılacak değerlendirme yöntemleri, hastalıklar ve rehabilitasyon prensipleri; tedavi yöntemleri protokollerini içerir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş ve dersin tanımı
2) Çocuklarda Dil Gelişimi, Bozuklukları ve Tedavisi
3) Kekemelik, Tanı ve Tedavisi
4) Artikülasyon ve Fonolojik Bozukluklar, Tanı ve Tedavisi
5) Damak Yarıkları ve Velofarengeal Yetmezlikte Tanı ve Tedavi
6) Ses Fizyolojisi, Bozuklukları, Tanı ve Tedavisi
7) Alternatif ve Tamamlayıcı İletişim Yöntemleri
8) Ara sınav
9) Konuşmanın Nörofizyolojisi, Konuşma Bilimi
10) Apraksi – Dizartri Tanı ve Tedavisi
11) Afazide Tanı ve Tedavi
12) Yutmanın Nörofizyolojisi, Bozuklukları
13) Yutma Bozukluklarında Tanı ve Tedavi
14) Dil ve konuşma bozukluklarında teknolojinin kullanımı, girişimci yaklaşımlar

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Haftalık olarak verilecektir/Will be given weekly
Diğer Kaynaklar: 1. Paul, R. (2006) Language Disorders from Infancy Through Adolescence: Assessment and Intervention. Mosby Elsevier
2. Guitar, B. (2005) Stuttering: An Integrated Approach to Its Nature and Treatment. Lippincott Williams & Wilkins
3. Boone, D. R., McFarlane, S. C. (1999)The Voice and Voice Therapy. Allyn & Bacon
4. Logemann, J. A. (1997) Evaluation and Treatment of Swallowing Disorders, Pro edition.
5. Helm-Estabrooks, N., Albert, M. L. (2004) Manual of Aphasia and Aphasia Therapy
6. Morris, S. E., Klein, M. D. (2000) Pre-Feeding Skills: A Comprehensive Resource for Mealtime Development, Pro edition

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 13 % 0
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 13 2 26
Sınıf Dışı Ders Çalışması 12 10 120
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 150

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak.
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek.
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak.
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek.
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek.
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak.