FTR4065 Pulmoner RehabilitasyonBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
FTR4065 Pulmoner Rehabilitasyon Güz
Bahar
2 0 2 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. HASAN KEREM ALPTEKİN
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. SENA VARGEL
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Pulmoner hastalıklarda fizyoterapi ve rehabilitasyonun temel prensipleri belirlemek, izlenecek basamakları değerlendirmek, hastaya spesifik değerlendirme ve tedavi planı yapma bilgi ve becerisini edindirmektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Pulmoner sistem problemlerini tartışır.
2. Pulmoner hastalıklarda kullanılan değerlendirme parametrelerini
basamaklandırır.
3. Egzersiz testlerini tanımlar.
4. Pulmoner hastalıkları bulunan kişiyi değerlendirir.
5. Pulmoner hastalıklarda kullanılan tedavi yaklaşımlarını tanımlar.
6. Pulmoner hastalığı bulunan kişinin tedavisini planlar ve uygular.

Dersin İçeriği

Bu ders; pulmoner sistem anatomi ve fizyolojisini, pulmoner sistem değerlendirmesini, pulmoner rehabilitasyonun tanımlanmasını, bronşiyal hijyen tekniklerini, yoğun bakımda rehabilitasyonu, preoperatif ve postoperatif pulmoner rehabilitasyonu, neonatallerde ve çocuklarda pulmoner rehabilitasyonda farklılıkları kapsar.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Pulmoner sistem anatomi ve fizyolojisi
2) Pulmoner sistem anatomi ve fizyolojisi
3) Pulmoner sistem değerlendirmesi
4) Pulmoner sistem değerlendirmesi
5) Pulmoner rehabilitasyona giriş
6) Bronşiyal hijyen teknikleri
7) ara sınav
8) Uygulama
9) Yoğun bakımda rehabilitasyon
10) Uygulama
11) Preoperatif ve postoperatif pulmoner rehabilitasyon
12) Preoperatif ve postoperatif pulmoner rehabilitasyon
13) Neonatallerde ve çocuklarda pulmoner rehabilitasyonda farklılıklar
14) Uygulama

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Dersleri haftalık olarak verilecektir.
The course notes will be given weekly
Diğer Kaynaklar: - Uzun, M. (2014) Kardiyak ve Pulmoner Rehabilitasyon
- Frownfelter, D., Dean, E. (1996) Principles and Practice of Cardiac Physical Therapy, 3rd Ed. St Louis: Mosby
- Hillegas, E. A. (1994) Essentials of Cardiopulmonary Physical Therapy. Philadelphia: WB Saunders Company
- Cherniack, N. S., Altose, M. D., Homma, I. (1999) Rehabilitation (of the patient with) Respiratory Disease. New York: Mc Graw Hill.
- Myers R.S. (1995) Saunders Manual of Physical Therapy Practice. Philadelphia: W.B. Saunders Campany.
- Schuchmann, J. A. (1996) Physical Medicine & Rehabilitation. Philadelphia: WB Saunders Company

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 10 % 0
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 10 12 120
Ara Sınavlar 1 1 1
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü 150

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak.
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek.
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak.
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek.
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek.
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak.