FTR4066 Sporda FizyoterapiBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
FTR4066 Sporda Fizyoterapi Güz
Bahar
2 0 2 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. HASAN KEREM ALPTEKİN
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. ADEM ÇALI
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Sporcu fizyoterapistinin görevleri, kas-tendon, eklem, kemik yapıların yaralanma iyileşme süreçleri, spor yarlanmaları değerlendirme becerisi kazandırma, sporcu yaralanmalarının fizyoterapi ve rehabilitasyonu, spora dönüş evresindeki uygulamalar,spor yaralanmalarında korunma yöntemleri ile tüm bu süreçleri kapsayan egzersiz türlerinin aktarılmasıdır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1)Sporcu yaralanmalarının değerlendirmeyi ve iyileşme süreçlerini bilir.
2)Çeşitli egzersiz türlerini bilir ve bunların etki mekanizmalarını açıklayabilir.
3)Fonksiyonel rehabilitasyon ve spora dönüş süreci hakkında bilgi sahibidir.
4)Rehabilitasyona ihtiyacı olan spor yaralanması öykülü vakaları değerlendirip rehabilitasyon ve spora dönüş sürecini planlayabilir.

Dersin İçeriği

Bu ders, spor yaralanmalarını geniş bir bakış açısıyla ele alarak; spor yaralanmalarının değerlendirilmesi, rehabilitasyonun plnalanması ve spora dönüş sürecinin gerçekleştirilmesini kapsar.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Sporcu sakatlıkları ve spor sağlığı ekipleri
2) Ayak- ayak bileği bölgesindeki sporcu yaralanmaları ve rehabilitasyonu
3) Diz bölgesindeki sporcu yaralanmaları ve rehabilitasyonu
4) Kalça bölgesindeki sporcu yaralanmaları ve rehabilitasyonu
5) Kasık bölgesindeki sporcu yaralanmaları ve rehabilitasyonu
6) Bel bölgesindeki sporcu yaralanmaları ve rehabilitasyonu
7) Ara Sınav
8) Omuz bölgesindeki sporcu yaralanmaları ve rehabilitasyonu
9) Dirsek bölgesindeki sporcu yaralanmaları ve rehabilitasyonu
10) El-el bileği bölgesindeki sporcu yaralanmaları ve rehabilitasyonu
11) Servikal bölgedeki sporcu yaralanmaları ve rehabilitasyonu
12) Kas yaralanmaları
13) Sporcu sağlığında fonksiyonel egzersiz protokolleri
14) Vaka örneklerinin tartışılması

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: haftalık olarak verilecekter.- will be given weekly
Diğer Kaynaklar: - Baltacı, G., Ergün, N (2010) Spor Yaralanmalarında Egzersiz Tedavisi. Alp Yayınları
- Bundy, M., Leaver, A (2011) A guide to sports and injury management. Churchill Livingstone
- Donatelli, R. (2007) Sports-Spesific Rehabilitation. Churchill Livingstone
- İnal, H. S. (2004) Spor biyomekaniği. Temel prensipler. Ankara: Nobel Yayınları
- Norris, C. M. (1999) Sports injuries. Diagnosis and management, 2nd Edition. Oxford: Butterworth & Heinemann
- Rosser, M. (2002) Sports therapy. An introduction to theory and practice. London: Holder & Stoughton.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 10 % 0
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 12 10 120
Ara Sınavlar 1 1 1
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü 150

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak.
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek.
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak.
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek.
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek.
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak.