FTR4062 Ortopedik RehabilitasyonBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
FTR4062 Ortopedik Rehabilitasyon Güz
Bahar
2 0 2 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. HASAN KEREM ALPTEKİN
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi PELİN PİŞİRİCİ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Cerrahi gerektiren veya gerektirmeyen ortopedik problemler ve kas iskelet sistem yaralanmalarının değerlendirilmesinde kullanılan temel yöntemlerin kavranmasını ve uygulamaya yansıtılmasını sağlamak, patolojiye ve uygulanan cerrahiye özel ve duruma en uygun fizyoterapi-rehabilitasyon yaklaşımlarını seçme ve uygulama becerisini geliştirmek

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
- Ortopedik problemleri tanımlayabilir
- Ortopedideki kas- iskelet sistem yaralanmalarını ve dejeneratif eklem hastalıklarını açıklayabilir ve bunlarla ilgili komplikasyonları bilir.
- Cerrahi gerektiren ortopedik durumlarda cerrahi işlem ile ilgili temel kavramları bilir ve dikkat edilmesi gereken noktaların farkına varır.
- Ortopedik problemlerde genel ve patolojiye özel ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kavrar ve uygular.
- Ortopedideki kas- iskelet sistem yaralanmaları ve dejeneratif durumlar ile ilgili genel tedavi prensiplerini bilir ve fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren durumların ihtiyacını belirleyebilir.
- Cerrahi geçirmiş veya geçirmemiş hastalar için duruma ve patolojiye en uygun fizyoterapi ve rehabilitasyon programını belirler ve uygular

Dersin İçeriği

Bu ders kırıkların genel tedavi prensipleri ve çeşitli kırıklardan sonraki fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımları; endoprotezler gibi eklem replasman cerrahisi sonrası rehabilitasyon prensipleri; rotator kılıfın tendinit ve yırtıkları, bursit ve periartrit gibi omuz eklemine ait patolojilerin rehabilitasyonu; dizde patellofemoral ağrı sendromu, bağ ve menisküs yaralanmalarının rehabilitasyonu, bel ve boyun ağrılarında fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerini içerir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Ortopedik rehabilitasyonda genel değerlendirme prensipleri ve kullanılan değerlendirme yöntemleri
2) Kırıklar, kırıkların sınıflaması,kırık iyileşmesi, kırık komplikasyonları
3) Kırıklarda tedavi ve kırık rehabilitasyonunun genel prensipleri
4) Eklem artroplastileri, endoprotezler ve rehabilitasyonu
5) Omuzda sık görülen hastalıklarda rehabilitasyon yaklaşımları
6) Dirsekte sık görülen hastalıklarda rehabilitasyon yaklaşımları
7) El ve el bileği patolojileri ve rehabilitasyonu
8) Ara sınav
10) Bel ve boyun ağrılarında cerrahi ve cerrahi olmayan tedaviler, fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemleri
11) Kalça bölgesi patolojileri ve rehabilitasyonu
12) Diz bölgesi patolojileri ve rehabilitasyonu 1,PRP uygulamaları
13) Diz bölgesi patolojileri ve rehabilitasyonu 2
14) Ayak bileği patolojileri ve rehabilitasyonu

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Can F, Kaya D. Üst ve alt ekstremite eklem artroplastileri . (In) Tidy’s Fizyoterapi (eds).Yakut E, Kayıhan H., Pelikan Tıp ve Teknik Kitapçılık Tic.Ltd.Şti., Bakanlıklar Ankara, Şubat 2008, Ss.401-421.

Uyanık M, Karaduman AA, Can F: “Yaşlılarda Düşmeler, Kırıklar ve Önlenmesi, Osteoporoz Rehabilitasyonu” (In) Geriatri ve Gerontoloji, Arıoğul S (ed) MN Medikal & Nobel Yenişehir/Ankara 2006, Ss:339-351.
Diğer Kaynaklar: - Brotzman, S. B. (2003) Clinical Orthopaedic Rehabilitation. St. Louise: Mosby
- Malone, T. R., McPoil, T., Nitz, A. J. (1997) Orthopaedic and sports physical therapy, 3rd Edition. St Louis: Mosby
- Atkinson, K., Coutts, F. J., Hassenkamp, A. M. (2005) Physiotherapy in Orthopaedics: A Problem-Solving Approach, 2nd Edition. Churchill Livingstone
- Burstein, A. H., Wright, T. M. (1994) Fundamentals of Orthopaedic Biomechanics. Baltimore: William&Wilkins

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 13 % 0
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 3 12 36
Sunum / Seminer 1 2 2
Ödevler 4 20 80
Küçük Sınavlar 1 2 2
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 152

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak.
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek.
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak.
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek.
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek.
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak.