FTR3003 Ortez ve Protez RehabilitasyonuBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
FTR3003 Ortez ve Protez Rehabilitasyonu Bahar 2 2 3 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. HASAN KEREM ALPTEKİN
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. SENA VARGEL
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı üst ve alt ekstremite ve spinal ortezlerin temel mekanikleri, prensipleri ve rehabilitasyonda kullanımları konusunda bilgi sağlamaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Ortezlerin temel mekaniklerini ve prensiplerini tanımlar
2. Doğru ortez endikasyonuna karar verir.
3. Ortez uygulaması öncesi ve sonrasında bilgisayar destekli
ekipmanları kullanır.
4. Hastayı ortez uygulamasından önce ve sonra değerlendirir
5. Farklı ortotik materyalleri karşılaştırır.
6. Ortezin oluşturduğu komplikasyonları tespit eder.

Dersin İçeriği

Bu ders el ve ayak arkları ve bunlara özel splintlemeyi, üst ve alt ekstremitedeki farklı romatolojik ve nörolojik hastalıklara uygun ortezleri,çeşitli tendon ve pleksus yaralanmalarındaki ortezleri,omurga hastalıklarında kullanılan gövde ortezlerini,uzun yürüme ve kalça ortezlerini, ortez ve splint uygulamasında bilgisayarlı teknolojik destek kullanımını içerir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Ortezler, sınıflandırması: indikasyonu, kullanılan malzemeler, amaçları (destekleyici, immobilize edici, düzeltici ortezler)
2) Ortezlerin mekanik prensipleri. Yüzeyel anatomi, eksen ve düzlemler, anatomik ve mekanik eklem lokalizasyonları
3) Alt ekstremite ortezleri: Ayakkabı, ayak ortezi, AFO, PAFO, DAFO, leaf spring AFO, Inhibitör ortez, Kısa yürüme ortezi, uzun yürüme ortezi: kısımları, mekanik yapım prensipleri
4) Ortopedik problemler: Kalça dislokasyonu, club foot, genu varum, valgum, rekurvatum ortezleri; Gövde korseleri, collar
5) Nörolojik problemlerde ortez indikasyonları: CP, Omurilik yaralanması, İnme, nöromuskuler hastalıklartı ortezleri
6) Uygulama: Ölçü alma: kağıt- kalem ve alçı ile ölçü alma, ölçü almada innovasyon, 3G teknolojisi ile ölçü alma ve imalat teknikleri
7) Ara sınav
8) Amputasyon seviyeleri, cerrahi yöntemler, güdük tipleri, amputasyon seviyesine göre alt ve üst ekstremite protezleri
9) Alt ekstremite protezleri: Transtibial ve transfemoral protezler
10) Alt ekstremite protezleri: kalça ve diz dezartikülasyonu
11) Alt ekstremite protezleri: hemipelvektomi protezleri
12) Güdük bakımı ve güdük egzersizleri
13) Ampute rehabilitasyonu
14) Uygulama

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Haftalık olarak verilecektir. /Will be given weekly
Diğer Kaynaklar: - Lusardi, M. M., Nielsen, C. C. (2006) Orthotics and Prosthetics in Rehabilitation, 2. Edition. Butterworth-Heinemann
- Algun, C. (1988) Ortez ve Protez Kullanan Hastalarda Rehabilitasyon. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
- İnal, H. S. (2000) Kas Hastalıklarında Rehabilitasyon ve Ortezler. İstanbul: Çizge Tanıtım ve Matbaacılık.
- Nawoczenski, D. A., Epler, M. E. (1997) Orthotics in Functional Rehabilitation of the Lower Limb. W.B. Saunders Company.
- Myers R.S. (1995) Saunders Manual of Physical Therapy Practice. Philadelphia: W.B. Saunders Campany.
- Schuchmann, J. A. (1996) Physical Medicine & Rehabilitation. Philadelphia: WB Saunders Company

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 13 2 26
Uygulama 13 2 26
Sınıf Dışı Ders Çalışması 5 9 45
Ödevler 1 6 6
Küçük Sınavlar 1 2 2
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 109

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 5
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 5
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 5
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 5
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 4
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 4
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 3
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 4
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 2
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 3