FTR3002 Nörofizyolojik Yaklaşımlar IIBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
FTR3002 Nörofizyolojik Yaklaşımlar II Bahar 2 2 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. HASAN KEREM ALPTEKİN
Dersi Veren(ler): Arş.Gör. TUĞÇE POYRAZ İŞLEYEN
Öğ.Gör. SENA VARGEL
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı Bobath, Johnstone, Brunnstrom, Todd Davies gibi tekniklerin nörofizyolojik yaklaşımlar kapsamında incelenmesi, endikasyon konulan hastaya uygulanması ve sonuçlarının sistematik takibidir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Rehabilitasyonda Bobath yaklaşımını tanımlar.
2. Hemiplejide Johnstone yaklaşımını inceler.
3. Rehabilitasyonda Brunnstrom tanı ve tedavi yöntemlerini belirler.
4. Hemiplejide Todd-Davies yönteminin diğer yöntemlere göre farkını
açıklar ve inceler.

Dersin İçeriği

Bu ders hemipleji/parezi rehabilitasyonunda nörofizyolojik yaklaşımlar olan Bobath, Johnstone, Todd-Davies ve Brunnstrom tekniklerini, vücut bölümlerine ve tanıya göre uygulanmasını, değerlendirme ve sonuçlarının analizini içerir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Serebrovasküler olayların klinik özellikleri
2) Serebrovasküler olaylarda değerlendirme yöntemleri
3) İnme rehabilitasyonunda temel yöntemler
4) Bobath yaklaşımı ile değerlendirme
5) Bobath ile üst ekstremite ve gövde tedavisi
6) Bobath ile alt ekstremite denge ve yürüme eğitimi
7) Brunnstrom yöntemi ile değerlendirme
8) Brunnstrom tekniğinde evrelere göre tedavi
9) Ara sınav
10) Margaret Johnstone tekniğine göre değerlendirme ve egzersizler
11) Margaret Johnstone tekniğine göre splint uygulamaları
12) Todd-Davies yöntemine göre değerlendirme ve egzersizler
13) Kabat,Knott ve Voss Yöntemleri
14) Hemipleji tedavisinde yeni ve teknolojik destekli yaklaşımlar (Kısıtlılıkla Uyarılan Hareket Tedavisi,ayna terapisi,baklofen pompası..)

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Haftalık olarak verilecektir/Will be given weekly
Diğer Kaynaklar: 1. Adler, S., Beckers, D., Buck, M. (2014) PNF in Practice, Springer Medizin
2. Otman, S., Karaduman, A., Livanelioğlu, A. (2001) Hemipleji Rehabilitasyonunda Nörofizyolojik Yaklaşımlar. Ankara: Hacettepe Üniversitesic Yayınları

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 1 % 10
Ödev 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 13 2 26
Uygulama 13 2 26
Sınıf Dışı Ders Çalışması 9 10 90
Küçük Sınavlar 1 2 2
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 148

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 5
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 5
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 5
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 5
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 4
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 4
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 3
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 4
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 2
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 2
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 3