FTR3001 Nörofizyolojik Yaklaşımlar IBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
FTR3001 Nörofizyolojik Yaklaşımlar I Bahar 2 2 3 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Turkish
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. HASAN KEREM ALPTEKİN
Dersi Veren(ler): Arş.Gör. TUĞÇE POYRAZ İŞLEYEN
Öğ.Gör. SENA VARGEL
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı PNF tekniklerinin ve Brunnstrom tedavi yaklaşımının fizyolojik etki mekanizmaları ve uygulama prensipleri konusunda temel teorik ve pratik bilgilerin verilmesidir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. PNF tekniklerini tanımlamak
2. Bu teknikleri fasilitasyon ve inhibisyonda kullanmak
3. Nörolojik hastalıklarda kullanılacak teknikleri seçmek
4. Brunnstrom tedavi yaklaşımlarıyla hastayı değerlendirmek

Dersin İçeriği

Bu ders nöroanatomiye genel bakışı, PNF tekniklerinin teorik temellerini, pratik uygulamalarını, üst ve alt ekstremite, boyun ve gövde paternlerini içerir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş ve dersin tanımı
2) Nöroanatomi, PNF temel prensipler
3) Taktil, verbal ve görsel uyarılar
4) Özel PNF teknikleri I
5) Özel PNF teknikleri II
6) Baş ve boyun paternleri
7) Üst gövde paternleri
8) Alt gövde paternleri
9) Ara sınav
10) Skapula ve pelvis uygulamaları
11) Üst ekstremite paternleri
12) Alt ektsremite paternleri
13) Üst ve alt ekstremite bilateral patern uygulamaları
14) Met aktiviteleri ve Yürüme eğitimi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Haftalık olarak verilecektir. / Will be given weekly
Diğer Kaynaklar: 1. Adler, S., Beckers, D., Buck, M. (2014) PNF in Practice, Springer Medizin
2. Otman, S., Karaduman, A., Livanelioğlu, A. (2001) Hemipleji Rehabilitasyonunda Nörofizyolojik Yaklaşımlar. Ankara: Hacettepe Üniversitesic Yayınları

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 1 % 10
Ödev 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 13 2 26
Uygulama 13 2 26
Sınıf Dışı Ders Çalışması 9 10 90
Ödevler 1 2 2
Küçük Sınavlar 1 2 2
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 150

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 5
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 5
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 5
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 5
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 4
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 4
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 4
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 5
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 2
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 3