FTR2005 NörolojiBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
FTR2005 Nöroloji Bahar 2 0 2 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Turkish
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: E-Öğrenme
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. HASAN KEREM ALPTEKİN
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. SELEN GÜR ÖZMEN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı santral sistemini etkileyen nörolojik hastalıklar, hemipleji, travmatik beyin hasarı, skleroz, nörodejeneratif multipl hastalıklar ve tümörlerde tanı ve tedavi prensipleri ve fizik tedavi ve rehabilitasyon gerektiren hastalıklar hakkında bilgi ve beceri kazandırmaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. En sık görülen nörolojik hastalıkları tanır.
2. Genel nörolojik muayene tekniklerini uygular.
3. Nörolojik hastalıklarda tanı yöntemlerini tanımlar.
4. Nörolojik hastalıkların tedavi yöntemlerini tanır.

Dersin İçeriği

Bu ders, nörolojik muayene, epilepsi, medulla spinalis hastalıkları, polinöropatiler, ekstrapiramidal sistem hastalıkları, demiyelinizan hastalıklar, serebellar sistem hastalıkları, serebrovasküler hastalıklar, nöromüsküler kavşak hastalıkları, kas hastalıkları konularını kapsar.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Derse Giriş ve Nörolojik Muayene
2) Motor sistem hastalıkları ve ALS
3) Periferik Sinir Hastalıkları
4) Epilepsi ve antiepileptik ajanlar
5) Ekstrapiramidal sistem hastalıkları
6) Ekstrapiramidal sistem hastalıkları
7) Demiyelinizan hastalıklar
8) Olgu (ön hazırlık) – Sınav hazırlık
9) Ara Sınav
10) Serebrovasküler hastalıklar ve Antitrombotik tedavi
11) Medulla spinalis hastalıkları
12) Nöromüsküler bileşke hastalıkları
13) Kas hastalıkları
14) Serebellar sistem hastalıkları- Ataksiler

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Will be given weekly
Diğer Kaynaklar: 1. Ropper, A., Samuels, M. (2009) Adams and Victor’s Principles of Neurology. McGraw-Hill.
2. Durna, Z. (2012) Kronik Hastalıklar ve Bakım. İstanbul: Nobel Matbaacılık

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 13 2 26
Sınıf Dışı Ders Çalışması 13 5 65
Küçük Sınavlar 1 2 2
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 97

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 4
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 2
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 3
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 2
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 1
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 3
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 1
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 2
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 5
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 2
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 2