FTR2006 Ortopedi ve TravmatolojiBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
FTR2006 Ortopedi ve Travmatoloji Bahar 2 0 2 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. HASAN KEREM ALPTEKİN
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. BÜLENT AKSOY
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders ortopedik problemler ile ortopedik rehabilitasyonda kullanılan değerlendirme yöntemleri ve tedavi protokollerini açıklar.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1.Ortopedik problemler ile ortopedik problemlerin benzerliklerini ve farklılıklarını açıklayabilir.
2.Ortopedik problemleri değerlendirmeyi bilir.
3. Ortopedik rehabilitasyon yöntemlerini bilir.
4. Ortopedik rehabilitasyon programı belirler ve tedavi protokollerini uygular.

Dersin İçeriği

Bu ders, erken ve geç dönem rehabilitasyon prensipleri, ortopedik problemlere cerrahi veya konservatif tedavi yaklaşımları, pratik ve teorik örneklerle vaka paylaşımlarını içerir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Ortopedik problemli hastanın fizyoterapi ve rehabilitasyon açısından değerlendirilmesi
2) Konjenital ortopedik problemlerde fizyoterapi rehabilitasyon
3) Pediatrik ve yetişkinlerde kırık sonrası fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları
4) Omuz ve üst ekstremite problemlerinde fizyoterapi ve rehabilitasyon
5) Kalça hastalıklarında fizyoterapi ve rehabilitasyon
6) Diz ve ayağın ortopedik problemlerinde fizyoterapi rehabilitasyon ve PRP uygulamaları
7) Ara sınav
8) Alt ekstremite eşitsizliklerinde fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları
9) Omurga problemlerinde cerrahi ve fizyoterapi uygulamaları
10) Tümörler ve rehabilitasyonu
11) Artroplasti ve rehabilitasyonu
12) Artroskopik girişimlerde fizyoterapi ve rehabilitasyon
13) Nörolojik problemlere bağlı ortopedik sorunlarda fizyoterapi ve rehabilitasyon
14) Kanıta dayalı ortopedik fizyoterapi ve rehabilitasyon

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Haftalık olarak verilecektir.-Will be given weekly
Diğer Kaynaklar: Dönemin ilk dersinde duyurulacaktır. - Will Announced at first lesson of term.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 13 2 26
Sınıf Dışı Ders Çalışması 10 10 100
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 130

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 4
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 3
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 2
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 1
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 4
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 1
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 2
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 5
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 2
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 2