ENM3001 Finance for EngineersBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ENM3001 Mühendisler için Finans Bahar 2 2 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi MEHMET EMİN YILDIZ
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi BAŞAK AKDEMİR
Prof. Dr. YAMAN ÖMER ERZURUMLU
Dersin Amacı: Finansal Yönetimin temel kavramları ve teorilerinin tanıtılması ana amçtır. Finansal tabloların incelenmesi ile başlayacak, proforma tabloların hazırlanışı ve analizi ile devam edecektir. İkinci kısımda paranın zaman değerini takiben Risk ve Getiri ilişkisinden bahsedilerek, proje finansmanı, analizi ve sermaye maliyetinin hesaplanması gösterilecektir.
Ders boyunca öğretilen kavramlar gerçek hayat senaryolarına uygulanacaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. Temel finansal kavramların tanıtılması,
II. Finansal tablolar, bunların hazırlanması ve analizi ile ilgili bilgiler verilecektir.
III. Öğrenciler nakit bütçesi ve serbest nakit analizi yapabilecektir.
IV. Öğrenciler paranın zaman değerini kullanarak finansal kararlar verebilecek ve analiz yapabileceklerdir
V. Kısa vadeli varlıkların yönetimi ve dinamikleri konusunda bilgi edineceklerdir.
VI. Akademik olmayan finansal basını takip edebileceklerdir.
VII. Tahvil ve hisse senedi piyasasının dinamiklerini öğreneceklerdir.
VIII. Projenin finansal analizi yapabilecek bilgiyi kazanacaklardır.

Dersin İçeriği

Finansamanın temelleri, Finansal tabloların incelenmesi, proforma finansal tablo hazırlama, oran analizi ve başabaş analizi. Nakit bütçesi ve serbest nakit akışı. Paranın zaman değeri ve tahvil hisse senedi değerlemesi. Risk ve getiri ilişkisi. Sermaye bütçeleme teknikleri, sermaye bütçeleme karar süreci ve sermaye maliyetinin hesaplanması. Kısa vadeli varlık yönetimi.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Introduction to Foundations of Finance Yok
1) Capital Budgeting Decisions N/A
2) Evaluating a Firm’s Financial Performance Yok
3) Understanding Financial Statements and Cash Flows Yok
4) Short Term Assets Management Yok
5) Short Term Assets Management Yok
6) 1st Exam Yok
7) Time Value of Money Yok
8) Evaluation of Stocks and Bonds N/A
9) Risk and Return N/A
10) Capital Budgeting Techniques N/A
11) Capital Budgeting Decisions N/A
12) 2nd Exam N/A
13) Leverage and Break Even Analysis N/A
14) General Review N/A

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Keown etal., Foundations of Finance 12th ed., Pearson, 2019
Diğer Kaynaklar: Block and Hirth, Foundations of Financial Management, McGraw Hill, 2011
Gitman L., Principles of Managerial Finance, Pearson, 2006
Brealey, Myers,Marcus "Fundamentals of Corporate finance" 11th edition MacGraw Hill

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 17
Ödev 8 % 14
Ara Sınavlar 1 % 15
Final 1 % 40
Rapor Teslimi 3 % 14
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 13 2 26
Uygulama 13 2 26
Sınıf Dışı Ders Çalışması 12 3 36
Ödevler 8 2 16
Küçük Sınavlar 6 1 6
Ara Sınavlar 1 3 3
Rapor Teslimi 3 8 24
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 140

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.