ARC5503 Yüzey MimarisiBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar MİMARLIK (İNGİLİZCE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
MİMARLIK (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ARC5503 Yüzey Mimarisi Güz
Bahar
3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. EMİNE ÖZEN EYÜCE
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Ders, öğrenciyi, teknolojik ve düşünsel değişimler etkisinde farklılaşan 'bina kabuğu' ve kabuğun tarih sürecinde farklılaşan üretim ve temsiliyet özellikleri üzerinde düşündürmeyi, böylece ileriye dönük tasarımlar için bir altyapı oluşturmayı amaçlamaktadır.


Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. Bina kabuğunun tarihsel süreçte değişen önemini ve anlamını değerlendirebilir, II. Bina kabuğu ve içerik ilişkisini tanımlayabilir,
III. Bina kabuğunun 'serbest cephe' olarak değişiminin tasarıma etkilerini örnekler üzerinden analiz edebilir,
IV. Farklı malzemeler ile, bina kabuğunun ve cephenin üretiminin temsiliyete etkisini ayırd eder.

Dersin İçeriği

Bina kabuğu; Serbest cephe; Bina kabuğu ve içerik ilişkisi; 'Cephe' nin üretimi ve Temsiliyeti; Cephe Üretiminde Malzeme ve Yöntemler; Cephe Yapımının Tektonik Özellikleri; Bina Kabuğu ve Şeffaflık; Cephe Tasarımında Digital Tasarım Yaklaşımları.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Bina Kabuğu' konusuna Giriş
2) Bina, Bina yüzeyi ve Temsiliyet
3) Bina Kabuğu ve Taşıyıcı Sistem İlişkisi
4) Bina , Bina Kabuğu ve iç /dış ilişkisi
5) Duvar/ Pencere ilişkisi yerine Açıklık
6) Bina Kabuğu olarak Taş Duvar
7) Gotfried Semper ve Bina Kabuğu olarak Tekstil
8) Bina Kabuğu olarak Cam
9) Sunumlar
10) Sunumlar
11) Bina Kabuğu ve Çağdaş Malzemeler
12) Bina kabuğunda digital üretimler
13) İnteraktif Yüzeyler
14) Tekrar ve Değerlendirme

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: I. David Leatherbarrow and Mohsen Mostafavi (2002) Surface Architecture, MIT, Cambridge,
II. José Luis Sert (1967) “On Windows and Walls,” in José Luis Sert: Architecture, City Planning, Urban Design, ed. Knud Bastlund New York,
III. Reyner Banham, The New Brutalism: Ethic or Aesthetic (London, 1966), 41. IV. Hannes Meyer (1970) “Building,” in Ulrich Conrads, ed., Programmes and Manifestoes on 20th Century Architecture, London, 117–120.
Diğer Kaynaklar: Will be given when necessary.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 10
Sunum 1 % 10
Final 1 % 40
Rapor Teslimi 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 12 3 36
Sınıf Dışı Ders Çalışması 12 21 252
Sunum / Seminer 1 1 1
Rapor Teslimi 1 1 1
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 293

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Lisans düzeyinde kazandığı kuramsal, kavramsal ve kılgısal bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilir.
2) Mimarlık alanında ya da ilgili disiplinlerle ilişkili olarak oluşturulacak uzmanlık düzeyindeki çalışmaları, bireysel olarak yürütebilir, gurup çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilme becerisine sahip olur.
3) Mimarlık alanında ya da ilgili disiplinlerle ilişkili olarak oluşturulacak uzmanlık düzeyindeki çalışmalarda yeni yaklaşımlar geliştirerek yeni bilgiler üretebilir.
4) Alanı ilgili bir tasarım problemine, eleştirel düşünme yöntemlerini kullanarak çözüm üretebilir.
5) Mimarlık tarihinde gerçekleşmiş olguların ya da çağdaş uygulamaların nedenlerinin kültürel, toplumsal, siyasal ya da fiziksel bileşenleri ile analiz ederek değerlendirebilir.
6) Alanı ile ilgili niteliksel ve niceliksel araştırma yapabilir.
7) Alanı ile ilgili yürüttüğü araştırma ya da tasarım önerisinin sonuçlarını yazılı, sözlü ya da diğer görsel medya araçlarını kullanarak sunabilir.
8) Yaşam boyu öğrenme becerilerini geliştirir.
9) Mimarlık disiplininin, toplumsal sorumluluklarının, yasal, etik ve estetik değerlerinin bilincinde olur.