ARC5424 Geleneksel Mimarlık Üzerine ÇalışmalarBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar MİMARLIK (İNGİLİZCE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
MİMARLIK (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ARC5424 Geleneksel Mimarlık Üzerine Çalışmalar Güz
Bahar
3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğ.Gör. MAAN CHIBILI
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı, öğrenciyi, dünya mirası olarak kabul edilen geleneksel mimarlık ürünlerinin, kültürel miras bağlamında değerlendirilerek, koruma, bakım,onarım ve yönetim konularında gerekli bilgi ve becerilerle donatmaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1.Kültürel mirasın önemini kavrar ve toplumsal hafızaya, kimliğe ve tarihi korumaya katkısını değerlendirebilir
2.Geleneksel mimarlığın elemanlarını ayırdedebilir,
3. Çeşitli geleneksel mimarlıkları analiz edebilir,
4.Kültürel koruma kanallarını kavrar,
5.Arkeolojik miras kavramını koruma ve diğer sosyal konularla ilişkili olarak analiz edebilir.
6.Arkeolojik miras kavramının kültürel çevre ile ilişkili olarak analiz edebilir.

Dersin İçeriği

Geleneksel Mimarlık; Sürdürülebilirlik; Mimari ve Kültürel Miras; Miras ve Kentsel Yönetim ; Geleneksel malzemeler ve yapım,bakım, onarım ilkeleri.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş ve Geleneksel Mimarlık Kavramı
2) Mimari Mirasın Önemi
3) Tarihi merkezlerde Kentsel Yönetim
4) Yerel Bağlamda Geleneksel Konut
5) Geleneksel Mimarlık ve Sürdürülebilirlik
6) Geleneksel Malzemeler, yapım, onarım ve Bakım ilkeleri
7) Ara sınav sunumları: Dünya Koruma listesinde olan bir örneğin irdelenmesi
8) Ara sınav sunumları: Dünya Koruma listesinde olan bir örneğin irdelenmesi
9) Geleneksel Yapılarda Risk Analizi
10) Geleneksel Bahçe ve süslemeler
11) Sınıflandırılmamış Geleneksel Mimarlık
12) Eski İstanbul :Planlama Elemanları
13) Eski İstanbul: Mimari Elemanlar
14) Final : İlkeler

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: -Ahmet Eyüce, Learning from the vernacular: Sustainable Planning and Design, Open House International, Vol. 32, No.4, December 2007.
- Brian EDWARDS, Magda SIBLEY, Mohamad HAKMI and Peter LAND (editors), Courtyard Housing. Past Present and Future. Taylor and Francis, Abigdon, Oxon, UK, 2006.
- Friedrich RAGETTE, Traditional Domestic Architecture of the Arab Region. Editions Axel Menges, Shargah, E.A.U., 2006.
-Guido Licciardi, Rana Amirtahmasebi; The Economics of Uniqueness: Investing in Historic City Cores and Cultural Heritage assets for sustainable Development, The World Bank, 2012.
-JUKKA JOKILEHTO, The context of the Venice Charter (1964), CONSERVATION AND MANAGEMENT OF ARCHAEOLOGICAL SITES (998) volume 2 pages 229-233.

-Michael Petzet, International Principles of Preservation, International Council on Monuments and Sites, ICOMOS, 2009.
-Partnership, Collaborative Planning and Urban Regeneration McCarthy, John ISBN: 9780754613756
-The New Economy of the Inner City: Restructuring, Regeneration and dislocation in the twenty first century Metropolis, Thomas A Hutton, 2008.
-Tourism and Archaeological Heritage Management at Petra, ICAHM, 2012.
-Tourism Carrying Capacity Assessment Ashgate, Mexa, 2004.
- Urban Regeneration of Hidden World Heritage in L’viv (Ukraine), GIZ, 2011.
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 10 % 10
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Rapor Teslimi 1 % 30
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 12 3 36
Sınıf Dışı Ders Çalışması 12 20 240
Ara Sınavlar 2 6 12
Rapor Teslimi 1 3 3
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 294

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Lisans düzeyinde kazandığı kuramsal, kavramsal ve kılgısal bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilir.
2) Mimarlık alanında ya da ilgili disiplinlerle ilişkili olarak oluşturulacak uzmanlık düzeyindeki çalışmaları, bireysel olarak yürütebilir, gurup çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilme becerisine sahip olur.
3) Mimarlık alanında ya da ilgili disiplinlerle ilişkili olarak oluşturulacak uzmanlık düzeyindeki çalışmalarda yeni yaklaşımlar geliştirerek yeni bilgiler üretebilir.
4) Alanı ilgili bir tasarım problemine, eleştirel düşünme yöntemlerini kullanarak çözüm üretebilir.
5) Mimarlık tarihinde gerçekleşmiş olguların ya da çağdaş uygulamaların nedenlerinin kültürel, toplumsal, siyasal ya da fiziksel bileşenleri ile analiz ederek değerlendirebilir.
6) Alanı ile ilgili niteliksel ve niceliksel araştırma yapabilir.
7) Alanı ile ilgili yürüttüğü araştırma ya da tasarım önerisinin sonuçlarını yazılı, sözlü ya da diğer görsel medya araçlarını kullanarak sunabilir.
8) Yaşam boyu öğrenme becerilerini geliştirir.
9) Mimarlık disiplininin, toplumsal sorumluluklarının, yasal, etik ve estetik değerlerinin bilincinde olur.