ARC5410 Contemporary Architectural TheoryBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar MİMARLIK (İNGİLİZCE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
MİMARLIK (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ARC5410 Çağdaş Mimarlık Kuramları Güz
Bahar
3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. SEMA ESEN SOYGENİŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders 20. yy ın ikinci yarısından sonraki döneme odaklanarak mimarlık uygulamaları ve kuramı arasındaki ilişkiyi anlamayi amaçlar.Mimar ve kuramcıların mimarlık kuramı, tasarım ve uygulama yazıları üzerinden çağdaş mimarlığın özü ile ilgili konular irdelenir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1.Modern mimarlık eleştirilerini tartışmak
2.Modern ve modern sonrası okumaları karşılaştırmak
3.Seçilmiş okumaları tartışmak
4.Çağdaş mimarlık uygulamalarının kuram ile ilişkisini değerlendirmek
5.Mimarlık vizyonlarını tartışmak

Dersin İçeriği

Bu ders çeşitli okumalar üzerinden çağdaş mimarlık kuramını tartışır

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Mimarlık Kuramı
2) Modern sonrası dönem Okuma
3) Modern sonrası dönem Okuma
4) Modern sonrası dönem Okuma
5) Dönem ödevi/ön görüşme
6) Bireysel çalışma İçerik oluşturma
7) Dönem ödevi/ikinci görüşme Text oluşturma
8) Bireysel çalışma Metin geliştirme
9) Dönem ödevi/ üçüncü görüşme Text geliştirme
10) Bireysel çalışma Text geliştirme
11) Dönem ödevi /dördüncü görüşme Dönem ödevi sunumunun hazırlanması
12) Sunum
13) Sunum
14) Sunum ve Rapor Teslimi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Seçilmiş okuma parçalarından oluşmuş kitapçık yarıyıl başında verilir. A booklet of selected texts will be distributed at the beginning of the semester
Diğer Kaynaklar: Nesbitt,Kate.(ed)Theorizing a New Agenda for Architecture 1965-1995, Princeton Architectural press, NY, 1996.
Leach, Neil(ed),Rethinking Architecture-a reader in Cultural Theory,Routledge,London,1997.
Hearn,Fil, Ideas That Shaped Buildings,USA,2003.
Architectural Theory from Renaissance to the Present, Taschen,Köln,2003.
Kruft,Hanno-Walter, A History of Architectural Theory From Virivius to Present, Princeton Architectural Press, 1994.
Tafuri, Manfredo, Dal Co Francesco, History of World Architecture:Modern Architecture,Vol.1,2, Electra Editrice,Milan 1976.
Benevolo Leonardo, History of Modern Architecture,The MIT Press,1977.
Pearman Hugh,Contemporary World Architecture, Phaidon, 1998.
Zevi B.,The Modern Language of Architecture, Da Capo Press,New York, 1994
Le Corbusier, Towards a New Architecture, Arch Press, 1927.
Trachtenberg, Hyman, Architecture from Prehistory to Post Modernism,Abrams Inc.,1986.
Frampton Kenneth, Modern Architecture,A Critical History,Thames&Hudson, 1994.
Jenks,Charles, The Language of Modern Architecture, Academy Ed.,1991
Pevsner,Nicholas,Pioneers of Modern Design,Penguin, 1964.
Pallasmaa, J. The Eyes of the Skin, Architecture and the Senses, John Wiley and Sons, 2005.
Theories and Manifestoes of Contemporary Architecture, Charles Jencks and Karl Kropf(eds),Wiley-Academy, 1997.
Jencks Charles, Critical Modernism: Where is Post-Modernism Going What is Post-Modernism, 2007.
The Architecture Reader-Essential Writings from Vitruvius to the Present, Krista Sykes (Ed.)George Braziller Publishers, 2007.
Mallgrave, F., Goodman D., An Introduction to Architectural Theory 1968 to the Present, Wiley-Blackwell,2011

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 9 % 20
Ödev 4 % 20
Sunum 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 11 3 33
Sınıf Dışı Ders Çalışması 12 21 252
Sunum / Seminer 1 1 1
Ödevler 4 1 4
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 293

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Lisans düzeyinde kazandığı kuramsal, kavramsal ve kılgısal bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilir.
2) Mimarlık alanında ya da ilgili disiplinlerle ilişkili olarak oluşturulacak uzmanlık düzeyindeki çalışmaları, bireysel olarak yürütebilir, gurup çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilme becerisine sahip olur.
3) Mimarlık alanında ya da ilgili disiplinlerle ilişkili olarak oluşturulacak uzmanlık düzeyindeki çalışmalarda yeni yaklaşımlar geliştirerek yeni bilgiler üretebilir.
4) Alanı ilgili bir tasarım problemine, eleştirel düşünme yöntemlerini kullanarak çözüm üretebilir.
5) Mimarlık tarihinde gerçekleşmiş olguların ya da çağdaş uygulamaların nedenlerinin kültürel, toplumsal, siyasal ya da fiziksel bileşenleri ile analiz ederek değerlendirebilir.
6) Alanı ile ilgili niteliksel ve niceliksel araştırma yapabilir.
7) Alanı ile ilgili yürüttüğü araştırma ya da tasarım önerisinin sonuçlarını yazılı, sözlü ya da diğer görsel medya araçlarını kullanarak sunabilir.
8) Yaşam boyu öğrenme becerilerini geliştirir.
9) Mimarlık disiplininin, toplumsal sorumluluklarının, yasal, etik ve estetik değerlerinin bilincinde olur.