YZM5888-1 Yüksek Lisans TeziBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (TÜRKÇE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (TÜRKÇE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
YZM5888-1 Yüksek Lisans Tezi Bahar 0 0 0 20
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Restricted Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. MEHMET ALPER TUNGA
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok.
Dersin Amacı: Bu ders kapsamında hazırlanacak olan yüksek lisans tez çalışmasına ait literatür araştırması proje analizi ve tasarımı yapılması planlanmaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Bilimsel çalışma için problem tanımlar
2. Bilimsel çalışmaya hazırlık için literatür taraması kavramını belirler ve açıklar
3. Literatürdeki çalışmaları analiz ederek araştırma olanaklarını sınıflar
4. Yapılacak olan bilimsel çalışmanın temelini oluşturacak gereksinimleri belirler
5. Belirlenen araştırma konusu için kullanılacak olan metodolojileri analiz eder.
6. Kullanılacak olan metodolojiler doğrultusunda problem çözümünü tasarlar

Dersin İçeriği

Bu dersin içeriğinde problem tanımı, belirlenen problem hakkında literatürün taranması, elde edilen çalışmaların değerlendirilmesi, tanımlanan problem için gereksinimlerin analizi, tanımlanan problem için problem çözümünün tasarlanması bulunmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Problem tanımı
2) Problem tanımı
3) Belirlenen problem hakkında literatürün taranması
4) Belirlenen problem hakkında literatürün taranması
5) Belirlenen problem hakkında literatürün taranması
6) Belirlenen problem hakkında literatürün taranması
7) Elde edilen çalışmaların değerlendirilmesi
8) Elde edilen çalışmaların değerlendirilmesi
9) Tanımlanan problem için gereksinimlerin analizi
10) Tanımlanan problem için gereksinimlerin analizi
11) Tanımlanan problem için gereksinimlerin analizi
12) Tanımlanan problem için gereksinimlerin analizi
13) Tanımlanan problem için problem çözümünün tasarlanması
14) Tanımlanan problem için problem çözümünün tasarlanması

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Will be given weekly.
Diğer Kaynaklar: Yok - None.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Projeler 1 % 100
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 0
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 100
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 27 378
Ara Sınavlar 1 120 120
Final 1 240 240
Toplam İş Yükü 738

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı