ISM5290 İş Sağlığı ve GüvenliğiBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar ENERJİ VE ÇEVRE YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
ENERJİ VE ÇEVRE YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ISM5290 İş Sağlığı ve Güvenliği Güz
Bahar
3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğ.Gör. MEHMET HİLMİ YÜCEL
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders iş yeri güvenliği, sağlık ve teftişe odaklanmaktadır. Bu ders boyunca öğrenciler iş yeri güvenliğinin ne demek olduğunu, bunun neden önemli olduğunu ve bunun bir işi nasıl etkilediğini öğrenirler. İş yeri güvenliğinin ortak alanları, ofis güvenliği, iş yeri tehlikeleri ve diğer alanlarıyla tartışılır.Ayrıca, öğrencilere herkesin yararına olacak daha güvenli bir çalışma ortamı yaratmak için önlemler öğrenirler. Diğer konular ruh sağlığı sorunları, iş yerinde şiddet, sağlık ve sağlıklı yaşam girişimlerini kapsar. Öğrenciler ayrıca bir rutin muayene yapmanın girdi ve çıktılarını,raporları dosyalama ve iş güvenliği komitesi oluşturmanın önemini öğrenirler.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
İş güvenliğinin önemini kavramak
Önleyici tedbirleri uygulayabilmek
Kazaları olmadan öngörme becerisi kazanmak
Kaza raporlama ve kaza yeri analizi yapabilmek
Çevresel faktörlerin kaza oluşumuna olası etkilerini kavramak

Dersin İçeriği

1. Güvenlik ve sağlık hareketi
2. Kazalar ve etkileri
3. Kaza oluşum teorileri
5. Dünyada güvenlik, sağlık ve tazminat
8. Kaza inceleme ve raporlama
9. Ürün güvenliği ve sorumluluk
10. Ergonomik hazarlar: MSD ve CTD'ler
11. Stres ve güvenlik
12. Güvenlik ve sağlık eğitimi
14. Makine riskleri ve makine korumaları
15. Düşme, çarpma, ivme, kaldırma, ve görme hasarları
16. Aşırı sıcaklık zararları
18. Elektrik hasarları
19. Yangın hasarları ve hayat kurtarma
20. Endüstriyel hijyen ve kapalı mekanlar
22. Gürültü ve titreşim hasarları
23. Bilgisayarlar, otomasyon ve robotlar
25. Acil durumlar ve terör

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) 1. İş yeri güvenliği, sağlığı ve denetimlerine giriş
2) 2. Ofis güvenliği
3) 3. İş yeri tehlikeleri
4) 4. İş yeri güvenliği konuları
5) 5. İş yeri sağlığı
6) 6. Önleyici ölçümler
7) 7. Ara dönem sınavı
8) 8. Dış alan iş yeri güvenliği
9) 9. Şirket araç güvenliği
10) 10. İş yerinde ruh sağlığı
11) 11. Kurumsal sağlık ve sağlık girişimleri
12) 12. Rutin denetleme uygulamaları
13) 13. Kaza raporlama ve soruşturmaları
14) 14. İş yeri güvenliği komitesi kurma

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Occupational Safety and Health for Technologists, Engineers, and Managers, 7/E
David L. Goetsch, University of West Florida and Oskaloosa-Walton
ISBN-10: 013700916X • ISBN-13: 9780137009169
©2011 • Prentice Hall • Cloth, 768 pp
Published 01/11/2010
Diğer Kaynaklar: -

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 40
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 245
Ara Sınavlar 1 2
Final 1 2
Toplam İş Yükü 289

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Enerji ve çevre odaklı mühendislik problemlerini kurgulayabilme, yenilikçi yöntemler uygulayarak çözüm üretme
2) Bilimsel araştırma ve literatür tarama yöntemleri ile gerekli bilgiye ulaşabilme becerisi kazanma
3) Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisinin yanısıra değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi kazanma
4) Yenilikçi ve orijinl fikirler, yöntemler, tasarımlar ve çözümler geliştirebilme becerisi kazanma
5) Mühendislik uygulamarında kullanılabilen modern teknikler ve yöntemler ve bunların adaptasyon ve uygulanabilme sınırlarına dair kapsamlı bilgi edinme
6) Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi
7) Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
8) Mesleki becerilerini, yaptığı çalışmaların sonuç ve uygulamalarını alanında veya alanı dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
9) Yaptığı her türlü mesleki çalışma ve uygulamada toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
10) Çalışma ve uygulama alanlarında oluşan yenilikler hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
11) Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi