ISM5254 Uygulamalı Eniyileme YöntemleriBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (TÜRKÇE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (TÜRKÇE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ISM5254 Uygulamalı Eniyileme Yöntemleri Güz
Bahar
3 0 3 8
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. İBRAHİM MUTER
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders ile optimizasyon problemlerinin ele alındığı önemli uygulamalar ve bunların çözümleri için teknikler hakkında genel bir bakış açısı verilmesi amaçlanmaktadır. Bu dersin bir diğer amacı da ele alınan problem çeşitleri için, bir optimizasyon modelinin analizini ve uygun çözüm yönteminin seçimini içeren, hem uygulamalı hem de kuramsal perspektif sağlamaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
- optimizasyon problemlerinin modellenmesinin ana prensiplerini öğrenecekler
- en önemli optimizasyon problemleri için modelleme genel bakışını kazanacaklar
- her optimizasyon problem sınıfı için en az bir temel çözüm yöntemini anlayacaklar
- optimizasyon çözücüleri arkasındaki mantığı anlaması ve bunları kullanacaklardır.

Dersin İçeriği

1. Giriş
2. Doğrusal Programlama Modellemesi
3. Doğrusal Programlama Çözüm Yöntemleri
4. Doğrusal Programlama Çözüm Yöntemleri
5. Çözücüler
6. Ağ Modelleri ve Uygulamaları
7. Ağ Modelleri ve Uygulamaları
8. Ara Sınav
9. Tamsayılı Programlama ve Uygulamaları
10. Tamsayılı Programlama ve Uygulamaları
11. Doğrusal-olmayan Programlama ve Uygulamaları
12. Yazılım Uygulamaları
13. Yazılım Uygulamaları
14. Sunumlar
15. Sunumlar

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş
2) Doğrusal Programlama Modellemesi
3) Doğrusal Programlama Çözüm Yöntemleri
4) Doğrusal Programlama Çözüm Yöntemleri
5) Çözücüler
6) Ağ Modelleri ve Uygulamaları
7) Ağ Modelleri ve Uygulamaları
8) Ara Sınav
9) Tamsayılı Programlama ve Uygulamaları
10) Tamsayılı Programlama ve Uygulamaları
11) Doğrusal-olmayan Programlama ve Uygulamaları
12) Yazılım Uygulamaları
13) Yazılım Uygulamaları
14) Sunumlar

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Operations Research: An Introduction, Hamdy A. Taha, Prentice Hall, 9th Edition
Diğer Kaynaklar: NA

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 2 % 10
Sunum 1 % 10
Projeler 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 12 3 36
Sınıf Dışı Ders Çalışması 2 32 64
Sunum / Seminer 1 15 15
Proje 1 30 30
Ödevler 2 20 40
Ara Sınavlar 1 3 3
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 191

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı