ISM5212 Kalite YönetimiBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZSİZ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ISM5212 Kalite Yönetimi Güz
Bahar
3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Turkish
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. AHMET BEŞKESE
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. AHMET BEŞKESE
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Dersin amacı, istatistiksel süreç kontrol ve kalite yönetiminin esaslarını sağlamaktır. Dersin içeriğinde temel olarak varyasyonun nedenleri, istatistiksel süreç kontrol, kontrol şemaları, kalite kontrol araçları ve teknikleri bulunmaktadır. Bunun yanında kalitenin yönetimsel ve organizasyonel yönleri, toplam kalite yönetimi, kalite ödülleri, kalite güvence sistemleri, ISO belgeleme süreci, 6-sigma ve DMAIC süreci de bulunmaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. Kalite, kalite iyileştirme, ve kalitenin değişik boyutlarını betimler.
II. Deming, Juran, Feigenbaum and Crosby'nin kalite yönetim felsefelerini betimler.
III. Toplam kalite yönetimi, six-sigma, ISO standartları ve kalite ödüllerini tartışır.
IV. DMAIC'in adımlarını açıklar.
V. Bir süreçteki değişkenliğin şans ve atanabilir nedenlerinin farkına varır.
VI. İstatistiksel süreç kontrolünün temel süreç iyileştirme araçlarını kullanır.
VII. Bir örneklem veya iki örneklemi karşılaştırmak için güven aralıklarını değerlendirir.
VIII. Değişkenler için farklı tipte kontrol şemaları kurar.
IX. Kontrol şemaları kullanarak süreç yeterliliğini analiz eder.
X. Özellikler için farklı tipte kontrol şemaları kurar.

Dersin İçeriği

Dersin içeriğinde temel olarak varyasyonun nedenleri, istatistiksel süreç kontrol, kontrol şemaları, kalite kontrol araçları ve teknikleri bulunmaktadır. Bunun yanında kalitenin yönetimsel ve organizasyonel yönleri, toplam kalite yönetimi, kalite ödülleri, kalite güvence sistemleri, ISO belgeleme süreci, 6-sigma ve DMAIC süreci de bulunmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Kaliteye giriş: temel tanımlar ile kalite ve kalite iyileştirmenin tarihsel gelişimi
2) Kalite ve üretkenlik, kalite maliyetleri, kalite yönetim felsefeleri
3) Kalitenin yönetimsel yönleri: TQM, ISO, 6-sigma
4) Kalitenin yönetimsel yönleri: DFSS, Yalın yönetim, DMAIC süreci
5) Kalite kontrol ve kalite iyileştirme için araç ve teknikler
6) Ürün ve süreç kalitesinde istatistiksel çıkarım
7) Ürün ve süreç kalitesinde istatistiksel çıkarım
8) Ara sınav
9) Değişkenler için kontrol şemaları: Xbar-R, Xbar-S, I-MR kontrol şemaları
10) Değişkenler için kontrol şemaları: CUSUM, EWMA kontrol şemaları
11) Kontrol şemaları kullanarak süreç yeterlilik analizi
12) Özellikler için kontrol şemaları: p, np kontrol şemaları
13) Özellikler için kontrol şemaları: c, u kontrol şemaları
14) Proje sunumları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Douglas C. Montgomery, Cheryl L. Jennings, Michele E. Pfund, 2011. Managing, Controlling, and Improving Quality, John Wiley & Sons, 1st Edition
Diğer Kaynaklar: Douglas C. Montgomery, 2009. Statistical Quality Control: A Modern Introduction, John Wiley & Sons, 6th Edition

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 4 % 10
Projeler 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 2 28
Sunum / Seminer 1 10 10
Proje 1 40 40
Ödevler 4 10 40
Ara Sınavlar 1 15 15
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 195

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Süreç Odaklı olabilmek
2) Teknik Özellikleri Yöneticilik fonksiyonları ile entegre edebilmek
3) Ekonomik, Sosyal ve Çevre koşullarınıda dikkate alarak Yöneticilik becerilerini geliştirmek
4) Hızlı ve Çevik karar verme sürecini başlatabilmek
5) Disiplin içi veya çok disiplinli takımlarda liderlik yapmak, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirmek, bireysel çalışabilmek ve sorumluluk almak
6) Mesleki ve Etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek
7) Mühendislik çözümlerinin ekonomik ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olabilmek
8) Mühendislik Yönetimi uygulamaları için gerekli modern teknik, araç ve bilişim teknolojilerini seçme ve etkin olarak kullanma becerisine sahip olabilmek
9) Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı, ve görsel yöntemler kullanarak etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilmek
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ulaşabilmek
11) Girişimcilik, Sürdürülebilirlilik ve Yenilikçilik hakkında farkındalık sahibi olabilmek
12) Mühendislik problemleri için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama ve sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olabilmek