ISM5204 Yatırım Kararlarının AnaliziBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZSİZ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ISM5204 Yatırım Kararlarının Analizi Güz
Bahar
3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Turkish
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğ.Gör. MEHMET HİLMİ YÜCEL
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. YAMAN ÖMER ERZURUMLU
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Yatırım kararlarının finansal açıdan analizi firmaların karlılığı açısından önemlidir. Bu ders yönetici adaylarına finansal karar vermenin temel kavram ve tekniklerini hayattan örneklerle öğretmeyi hedeflemektedir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Yatırımların finansal analizini yapabilmek
Risk getiri farkındalığı oluşturmak
Varlık yönetimi için portföy oluşturmanın önemini kavramak

Dersin İçeriği

1. Finans teorisine giriş
2. Paranın zaman değeri, faiz oranları
3. Nominal ve reel faiz oranları, faiz hesapları
4. Nakit akım analizi
5. Net şimdiki değer
6. Net şimdiki değer
7. Anüite
8. Anüite
9. Proje değerlendirme ve seçim
10. Ara sınav
11. Risk
12. Risk
13. Portföy yönetimi
14. Portföy yönetimi

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) 1. Finans teorisine giriş
2) 2. Paranın zaman değeri, faiz oranları
3) 3. Nominal ve efektif faiz oranları, faiz hesaplamaları
4) 4. Nakit akım analizi
5) 5. Net şimdiki değer
6) 6. Net şimdiki değer
7) 7. Anüite
8) 8. Anüite
9) 9. Proje değerlendirme ve seçimi
10) 10. Ara sınav
11) 11. Risk
12) 12. Risk
13) 13. Portföy yönetimi
14) 14. Portföy yönetimi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Engineering Economy, Leland T. Blank, Anthony J. Tarquin, 6th ed. McGraw-Hill 2005
Fundamentals of Financial Management, James Van Horne and John Wachowicz, 13th ed., Pearson Education Limited 2009
Diğer Kaynaklar: -

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 40
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 245
Ara Sınavlar 1 2
Final 1 2
Toplam İş Yükü 289

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Süreç Odaklı olabilmek
2) Teknik Özellikleri Yöneticilik fonksiyonları ile entegre edebilmek
3) Ekonomik, Sosyal ve Çevre koşullarınıda dikkate alarak Yöneticilik becerilerini geliştirmek
4) Hızlı ve Çevik karar verme sürecini başlatabilmek
5) Disiplin içi veya çok disiplinli takımlarda liderlik yapmak, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirmek, bireysel çalışabilmek ve sorumluluk almak
6) Mesleki ve Etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek
7) Mühendislik çözümlerinin ekonomik ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olabilmek
8) Mühendislik Yönetimi uygulamaları için gerekli modern teknik, araç ve bilişim teknolojilerini seçme ve etkin olarak kullanma becerisine sahip olabilmek
9) Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı, ve görsel yöntemler kullanarak etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilmek
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ulaşabilmek
11) Girişimcilik, Sürdürülebilirlilik ve Yenilikçilik hakkında farkındalık sahibi olabilmek
12) Mühendislik problemleri için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama ve sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olabilmek