ISM5112 Mühendislikte Proje YönetimiBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (TÜRKÇE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (TÜRKÇE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ISM5112 Mühendislikte Proje Yönetimi Güz
Bahar
3 0 3 8
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğ.Gör. ÖZLEM KANGA
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi ADNAN ÇORUM
Prof. Dr. FAİK TUNÇ BOZBURA
Dr. Öğr. Üyesi GÖKHAN GELİŞEN
Doç. Dr. GÜL TEKİN TEMUR ASLAN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders lisans üstü mühendislik öğrencileri için proje yönetiminin temel kavramlarını vermek üzerine tasarlanmıştır. Ders, proje tanımı, proje bütçelemesi, zamanlama, CPM ve PERT ile planlama, kaynak tahsisi, zaman ve maliyet analizleri, izleme / bilgi sistemi ve kontrolü, kazanılan değer metodunu içermektedir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
- Modern proje yönetiminin temel ilkelerini kavrayabilme
- Bir proje planını değerlendirebilme
- Projenin aşamaları hakkında sayısal veriler toplayarak bir proje çizelgesi oluşturma
- Projenin programa, bütçeye ve yönetim bakımından planına göre devam edip etmediğine karar verme
- Proje yönetimi ve çizelgeleme tekniklerini pratik bir problem üzerine uygulayabilme
- Bir proje yönetim yazılımı (örn. MS Projesi) kullanma yeteneği
- MS Project'te baştan sona bir projeyi yönetme

Dersin İçeriği

Proje yönetim standartlarına dayalı küresel bir proje planı oluşturma ilkeleri.
Bir projeyi değerlendirmek ve en iyi seçimi belirlemek için maliyet, kapsam ve zaman gibi proje kısıtlamalarını kullanmak.
Proje performansını en üst düzeye çıkarmak için proje hedeflerini açıkça belirlemek ve yetenekli bir proje ekibi kurmak.
Süreyi ve riski azaltmak için proje bileşenlerinin analizi.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Ders tanıtımı
2) Proje yönetiminde strateji ve proje seçimi
3) Proje organizasyonu ve kültürü
4) Proje tanımı
5) Proje zaman ve maliyetlerinin belirlenmesi
6) Risk yönetimi
7) Liderlik ve proje gruplarının yönetimi
8) Proje planı oluşturma
9) Çizelgeleme
10) Proje ağı hesaplamaları
11) CPM/ PERT
12) Proje süresi kısaltımları
13) Sunumlar I
14) Sunumlar II

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Larson, E.; Gary, C. Project Management: The Managerial Process. 6th Edition, 2014, McGraw Hill.
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Projeler 1 % 35
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 25
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 75
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 4 56
Proje 1 50 50
Ara Sınavlar 1 24 24
Final 1 24 24
Toplam İş Yükü 196

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı