ESE5888-2 Yüksek Lisans TeziBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar ENERJİ SİSTEMLERİ İŞLETİM VE TEKNOLOJİLERİ (İNGİLİZCE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
ENERJİ SİSTEMLERİ İŞLETİM VE TEKNOLOJİLERİ (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ESE5888-2 Yüksek Lisans Tezi Bahar 0 0 0 30
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Technical Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Ön Koşullar: ESE5888-1 - Yüksek Lisans Tezi
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi GÜRKAN SOYKAN
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı, yüksek lisans programını tamamlama aşamasında olan öğrencinin programla ilgili uygun bir araştırma konusu belirleyip, bir danışman rehberliğinde araştırmasını sürdürerek öğrenciye araştırmacı nitelik kazandırmak, analitik düşüncelerini geliştirmek, olaylara ve çevresindeki faktörlere bilimsel bakış açısıyla bakmasını ve sorunlara çözüm bulmada bilimsel yaklaşım becerilerini kazanmalarına katkı sağlamaktır.Böylece öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanması sağlanır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1.Araştırma önerisi hazırlamak
2. Yapılacak işleri bir zaman çizelgesi çerçevesinde önermek
3. Belirlenen tez konusu hakkında literatür taraması yapabilme becerisi kazanmak
4. Deney düzeneğini kurmak
5. Farklı yaklaşımların ve metodolojilerin listesini çıkarmak
6. Tez yazmanın temel konseptini kavramak
7. Tez raporu yazmak
8. Tez sonuçlarını sunma becerilerini kazanmak
9. Akademik dürüstlük ve etik kavramlarını geliştirmek
10. Yaşam boyu öğrenme sürecini benimsemek

Dersin İçeriği

Akademik danışmanın gözetimi altında gerçekleştirilen araştırmalar ile araştırma ve analitik düşünce becerilerinin geliştirilmesi. Çevresel faktörlerin ve olayların analiz ve değerlendirilmesinde bilimsel yaklaşımın geliştirilmesi. Bilimsel verilere ve çalışmalara ulaşım becerisinin geliştirilmesi.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Çalışma konularının belirlenmesi
2) Çalışma konularının belirlenmesi
3) Literatür çalışması
4) Literatür çalışması
5) Literatür değerlendirme
6) Danışman ile bireysel toplantı
7) Danışman ile bireysel toplantı
8) Deney düzeneğini kurmak
9) Danışman ile bireysel toplantı
10) Danışman ile bireysel toplantı
11) Danışman ile bireysel toplantı
12) Danışman ile bireysel toplantı
13) Danışman ile bireysel toplantı
14) Rapor teslimi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Konu ile ilgili ulaşılabilen tüm literatür
Diğer Kaynaklar: references related to thesis research subject

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Sunum 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Laboratuvar 14 150
Uygulama 14 165
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 280
Rapor Teslimi 6 113
Toplam İş Yükü 750

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı