ESE5887 SeminerBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar ENERJİ SİSTEMLERİ İŞLETİM VE TEKNOLOJİLERİ (İNGİLİZCE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
ENERJİ SİSTEMLERİ İŞLETİM VE TEKNOLOJİLERİ (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ESE5887 Seminer Bahar 0 0 0 10
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Ön Koşullar: ESE5888-1 - Master Thesis
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi GÜRKAN SOYKAN
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi GÜRKAN SOYKAN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders öğrencilere ilgilendikleri akademik, araştırma alanında sınıf arkadaşlarıyla tartışma ve geri dönüş alma imkanı sunmayı amaçlamaktadır. Bu dersin sonunda her öğrenci kendi önerdiği araştırma konusuyla ilgili bir ön rapora sahip olacaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Problemi tarif etmek
2. Çalışmanın amacını tanımlamak
3. Araştırmanın evrelerini taslağını çizmek
4. Farklı yaklaşımların ve metodolojilerin listesini çıkarmak
5. Seçilen metodolojilerin avantaj ve dezavantajlarının altını çizmek
6. Çözüm stratejisini formüle etmek
7. Yapılacak işleri bir zaman çizelgesi çerçevesinde önermek

Dersin İçeriği

Öğrencilerin ilgilendikleri konularının veya elde ettiği araştırma sonuçlarının sunulması ve tartışılması. Akademik kadronun ve diğer öğrencilerin geri dönüşleri sayesinde konuya hakimiyetin geliştirilmesi.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Dersin amacı, temel konseptlerin tanımlanması, akademik dürüstlük. Yok
2) Çalışma konularının belirlenmesi Kütüphane çalışması
3) Literatür çalışması Çalışmanın ilk çerçevesinin belirlenmesi
4) Literatür çalışması Çalışmanın sınırlarının belirlenmesi.
5) Yaklaşımlar ve metodolojiler Kullanılan yaklaşım ve metodolojilerin özetlerinin çıkarılması
6) Yaklaşımlar ve metodolojiler Bir yaklaşım ve yöntem seçimi.
7) Yaklaşımlar ve metodolojiler Seçilen metodoloji/yaklaşımın formüle dökülmesi
8) Ara raporun teslimi Rapor yazımı
9) Araştırmanın evrelerinin taslağını çizmek Araştırmayı evrelere ayırmak, başlangıç ve bitişini belirlemek.
10) Araştırmanın evrelerinin taslağını çizmek Evreleri detaylandırmak
11) Önerilen çözümlerle ilgili grup çalışması Sunum hazırlamak
12) Önerilen çözümlerle ilgili grup çalışması Dönüt vermek üzere konulara çalışmak
13) Integrating the methodology to the given problem Problemin formüle edilmesi
14) Çalışmanın sonuçlarının alınması Matematik model çözümü

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations, Seventh Edition: Chicago Style for Students and Researchers (Chicago Guides to Writing, Editing, and Publishing), Kate Tuabian et al., 2007, 7th edition, University of Chicago Press. ISBN-10: 022682337
Diğer Kaynaklar: A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations, Seventh Edition: Chicago Style for Students and Researchers (Chicago Guides to Writing, Editing, and Publishing), Kate Tuabian et al., 2007, 7th edition, University of Chicago Press. ISBN-10: 022682337

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 16 % 20
Sunum 2 % 20
Projeler 1 % 30
Seminer 1 % 30
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 70
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 30
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 11 10 110
Sunum / Seminer 2 10 20
Proje 2 12 24
Toplam İş Yükü 196

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı