ESE5005 Enerji YönetimiBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar ENERJİ VE ÇEVRE YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
ENERJİ VE ÇEVRE YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ESE5005 Enerji Yönetimi Bahar 3 0 3 8
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. MEHMET BARIŞ ÖZERDEM
Opsiyonel Program Bileşenleri: Geçerli değil.
Dersin Amacı: Bu dersin amacı enerji yönetimini ilgilendiren temel kavramları, ilgili teknolojilerin bu kavramlar üzerindeki rolünü davranışsal değişiklikler ve düzenleyici kurallar çerçevesinde ele almaktır. Bu çerçevede enerji talebini belirleyici faktörler, kısa ve uzun dönemde gerçekleşen fiyat ve gelir esneklikleri, enerji modellemeleri, mühendislik ekonomisi, enerji verimliliği ile tasarrufunu ilgilendiren temel ve teorik konular işlenmektedir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Enerji yönetimi temel kavramının tanımlanması
2) Türkiye’nin enerji durumunun kavranması
3) Enerji etüdü hazırlama
4) Mühendislik ekonomisi bağlamında analiz yapabilme
5) Enerji-çevre-ekonomi ilişkilerini modelleme
6) Sanayide ve binalarda enerji verimliliği analizlerini yapabilme
7) İlgili kanun ve yönetmeliklerden haberdar olma

Dersin İçeriği

Enerji endüstrisinin geleceği, enerji mevzuatı, enerji maliyetleri ve tarife programları, enerji ve enerji kaynaklarının elde edilmesi, stratejik enerji planı geliştirme, enerji hesaplamaları, enerji tüketim analizi, enerji tüketimini ölçme ve değerlendirme araçları, mühendislik ekonomisi.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Enerji yönetiminde temel kavramlar -
2) Türkiye’nin enerji durumu -
3) Enerji etüdü metodolojisi -
4) Mühendislik ekonomisi -
5) Enerji modellemeleri -
6) Enerji çevre ekonomi ilişkileri -
7) Ara sınav I / Enerji tasarrufu ve talep yönetimi Önceki konular
8) Enerji tasarrufu ve talep yönetimi -
9) Enerji tasarrufu ve talep yönetimi uygulamaları -
10) Binalardaki iklimlendirme sistemleri ve enerji verimliliği -
11) Sanayide enerji verimliliği -
12) Yenilenebilir enerji teknolojileri ve verimlilik -
13) Ara sınav II / Enerji verimliliği ile ilgili kanun ve yönetmelikler Önceki konular
14) Enerji verimliliği ile ilgili kanun ve yönetmelikler -

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: B.L. Capehart, W.C. Turner,W.J.Kennedy, “Guide to Energy Management”, CRC Press, 2011.
Diğer Kaynaklar: Frank Kreith and Yogi Goswami, "Energy Management and Conservation Handbook", CRC Press, 2008..

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 2 % 60
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 9 126
Ara Sınavlar 2 5 10
Final 1 14 14
Toplam İş Yükü 192

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Enerji ve çevre odaklı mühendislik problemlerini kurgulayabilme, yenilikçi yöntemler uygulayarak çözüm üretme 3
2) Bilimsel araştırma ve literatür tarama yöntemleri ile gerekli bilgiye ulaşabilme becerisi kazanma 4
3) Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisinin yanısıra değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi kazanma 4
4) Yenilikçi ve orijinl fikirler, yöntemler, tasarımlar ve çözümler geliştirebilme becerisi kazanma 2
5) Mühendislik uygulamarında kullanılabilen modern teknikler ve yöntemler ve bunların adaptasyon ve uygulanabilme sınırlarına dair kapsamlı bilgi edinme 3
6) Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi 3
7) Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi 2
8) Mesleki becerilerini, yaptığı çalışmaların sonuç ve uygulamalarını alanında veya alanı dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi 3
9) Yaptığı her türlü mesleki çalışma ve uygulamada toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği 4
10) Çalışma ve uygulama alanlarında oluşan yenilikler hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi 5
11) Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi 4