ENM5223 İş Yönetimi ve GirişimcilikBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ENM5223 İş Yönetimi ve Girişimcilik Güz 3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi BERNA BEYHAN BOZKIRLIOĞLU
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. ÖZLEM KANGA
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders öğrencilerin girişimcilik sürecininin önemini, dooğasını ve yenilik (inovasyon) ile girişimcilik arasındaki ilişkileri anlamasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu dersin amacı yeni firma kurma ve geliştirme sürecine ilişkin teorileri ve aynı zamanda pratik bazı konuları tartışmaktır. Bu derste teknoloji tabanlı girişimlerin kurulması süreci girişimcilik fırsatının keşfedilmesi / yaratılmasından başlayarak ele alınacak ve adım adım girişimcilik sürecinin tüm aşamalarının üzerinden geçilecektir. Bu aşamalar arasında strateji geliştirme, planlama, pazarlama, üretim, organizasyon, finansal planlama, kaynak bulma ve kaynak geliştirme ve kaynakların yönetimi sayılabilir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersin sonunda öğrencilerin
* yenilik yaratım süreci ve yenilik ile girişimcilik arasındaki ilişkiyi anlaması
* girişimcilik fırsatlarını tanıması ve değerlendirmesi
* yeni bir firma kurma sürecini ve bunun adımlarını (ekip kurma, organizasyon, kaynak artırma, kaynak yönetimi, gibi) anlaması
* girişimcilik sürecini nasıl yönetileceğine dair farkındaliklarının artması beklenmektedir.

Dersin İçeriği

Girişimciliğe giriş
Girişimcilik stratejisi geliştirme, girişimcilik zihniyet yapısı
Girişimcilik süreci, iş fikrinden girişimcilik fırsatına
Yenilik stratejisi geliştirme
İş modeli, iş konsepti, iş planı
Yeni firma kurma
Ürün tasarımı, ürün geliştirme, pazarlama ve satış
Girişimcilik kaynakları, kaynak bulma, kaynak edinme ve kaynak yönetimi
Girişimcilik ekibi
Finansal plan hazırlama, karlılık, risk ve gelir
Sermaye kaynakları, yatırımcılarla pazarlık ve anlaşma yapma süreçleri

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Girişimcilik konusuna giriş Yok
2) Girişimcilik stratejisinin geliştirilmesi; girişimcinin düşünce yapısı, karakteristiği Ders kitabından Bölüm 1'in okunması
3) Girişimcilik süreci, girişimcilik fırsatının yaratılması / keşfedilmesi, iş fikrinden girişimcilik fırsatına Ders kitabından Bölüm 2-3'ün okunması
4) Rekabet stratejisi ve yenilik stratejisi hazırlanması Ders kitabından Bölüm 4-5 okunması
5) İş modeli hazırlanması, iş modeli tablosu, iş planı hazırlanması Ders kitabında Bölüm 6'nın okunması Destekleyici kaynaktan Bölüm 10'un okunması
6) Firma kurma süreci, ürün tasarımı, ürün geliştirme; pazarlama ve satış Ders kitabından Bölüm 8-9'un okunması
7) Girişimcilik sürecinde ihtiyaç duyulan kaynaklar, yeni kaynaklar bulunması, kaynakların artırılması, kaynakların yönetimi Ders kitabında Bölüm 11 ve 13'ün okunması
8) Ara sınav Ara sınav hazırlık
9) Girişimcilik ekibi, organizasyon ve yaratıcılık Ders kitabında Bölüm 12'nin okunması Yardımcı kitaptan Bölüm 12'nin okunması
10) Finansal planlama yapılması, karlılık ve başarı, risk ve getiriler. Ders kitabından Bölüm 7, 16 ve 17'nin okunması
11) Sermaye kaynakları, yatırımcı bulma, yatırımcılarla pazarlık ve anlaşma imzalanması Ders kitabında Bölüm 18-19'un okunması
12) Yeni firmanın yaşam döngüsü, firma büyüme aşamaları, girişimci firmada başarıya uzanan yol Ders kitabından Bölüm 20'nin okunması Yardımcı kitaptan Bölüm 22'nin okunması
13) Dönem sonu proje sunumları Sunumlar için hazırlık yapılması
14) Dönem sonu proje sunumları Sunumlar için hazırlık yapılması

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Technology Ventures: From Idea to Enterprise, 4th Edition, 2014, Thomas H. Byers, Richard C. Dorf & Andrew J. Nelson, McGraw Hill Education.

Diğer Kaynaklar: 1-New Venture Creation: Entrepreneurship for the 21st century, 8th Edition, 2008, Jeffry A. Timmons & Stephen Spinelli, McGraw Hill Education.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Sunum 1 % 5
Projeler 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 45
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 35
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 65
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 12 6 72
Proje 1 20 20
Ara Sınavlar 1 2 2
Rapor Teslimi 1 10 10
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 148

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.