BNG5888-2 Master ThesisBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BİYOMÜHENDİSLİK (İNGİLİZCE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
BİYOMÜHENDİSLİK (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BNG5888-2 Yüksek Lisans Tezi Bahar 0 0 0 30
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Technical Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Ön Koşullar: BNG5888-1 - Master Thesis
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. GÜLAY BULUT
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yoktur.
Dersin Amacı: YL Tez çalışmasının amacı; öğrencilere mühendislik alanında bir AR-GE konusunun nasıl yürütüleceğini, bilimsel bir konunun sağlam, eksiksiz ve net olarak nasıl tanımlanacağını öğretmektir. Diğer amaç; teorik bir araştırma konusunun bir tasarım çalışmasına nasıl dönüştürüleceğini öğrenciye kavratmaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci;
1. Belirli bir bilimsel alanda teorik bilgi sahibi olur,
2. Var olan bilgilerini kullanarak bilimsel gelişmelere katkı sağlayabileceği yeni bir tasarım geliştirebileceğini öğrenir,
3. Mühendislik bilimi yöntemlerine eleştirel katkılarda bulunabilir.

Dersin İçeriği

Bilimsel konu anlatımında sözlü ve yazılı sunum araçlarının etkin kullanımı, bilmsel dergi ve makale tarama, ortak alanda yayınlanan çalışmaların derlenmesi, mühendislik disiplininde yenilik anlayışı.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1)

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Scientific journal papers in the specified field.
Diğer Kaynaklar: Scientific journal papers in the specified field.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 10 % 0
Sunum 4 % 50
Seminer 4 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 100
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI %
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 40 600
Sunum / Seminer 15 10 150
Proje 4 40 160
Rapor Teslimi 4 20 80
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü 994

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik (analiz, lineer, cebir, diferansiyel denklemler, istatistik), fen bilimleri (fizik, kimya, biyoloji) ve bilgisayar bilimlerinin (programlama, veri yapıları, benzetim) ileri düzeyde kavramlarını anlamak. 3
2) Mühendislik uygulamarı için gerekli teknikleri, becerileri ve mühendislik araçlarını (yazılım dahil) ileri düzeyde kullanma yetisi kazanmak. 5
3) İleri düzeyde deney tasarlama ve yürütme ve verileri çözümleme ve değerlendirme yeteneği edinmek. 5
4) Karmaşık sistem ve süreçlerin bileşenlerini, isterleri karşılayacak şekilde tasarlayabilmek. 5
5) Biyomedikal problemlere çözüm getirmek amacıyla ürün (cihaz, alet, sistem ve süreç) geliştirebilmek için gerekli becerileri edinmek. 5
6) Bilgi ve görüşlerini, yazılı, sözlü ve görsel araçlarla etkin olarak aktarabilmek. 5
7) Bireysel sorumluluk alabilmek ve farklı disiplinlerden kişilerle ekip olarak çalışabilmek. 5
8) Çağımızın ihtiyaç ve sorunlarını tanımak, mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal etkilerini değerlendirebilmek. 5
9) Mesleki etik ve sorumlulukları kavramak. 5
10) Yaşam boyu eğitim ihtiyacını tanımak ve bu eğitime katılma yönelimine sahip olmak. 5