BNG5030 Sinyaller ve Dinamik SistemlerBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BNG5030 Sinyaller ve Dinamik Sistemler Bahar
Güz
3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. GÜLAY BULUT
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı:

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;

Dersin İçeriği

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Sürekli-zaman ve ayrık-zaman sinyallerin tanımları.
2) Süreklizaman sinyallaerinde Fourier analizleri
3) Ayrık-zamanlı sinyallerde Fourier analizleri
4) laplace dönüşümü ve özellikleri.
5) Z-dönüşümü ve özellikleri
6) Zaman düzleminde sürekli-zaman sistemlerinin fark denklemleri ile sunulması
7) Frekans düzleminde sürekli-zaman sinyallerinin Fourier ve Laplace dönüşümleri.
8) Sürekli-zaman sistemlerinde temel giriş sinyalleri
9) Zaman düzleminde ayrık-zaman sistemlerinin fark denklemleri ile tanımlanması
10) Frekans düzleminde ayrık-zamanlı sistemlerin Fourier ve Z-dönüşümleri
11) Ayrık-zamanlı sistemlerin özel giriş sinyallerine ürettiği çıkışlar.
12) Örneklenmiş veri sistemleri
13) Sistemler-arası bağlantılar.
14) Geri-besleme sistemleri
15) özet.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar: 1. M. C. K. Khoo: Physiological Control System, Wiley, 1999.
2. R.M. Rangayyan: Biomedical Signal Analysis: A Case-Study Approach, 2001.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Uygulama 3 % 15
Ödev 5 % 15
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 3 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 7 105
Ödevler 5 6 30
Ara Sınavlar 1 10 10
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü 202

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 3
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 3
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 4