ARC5502 Mimarlıkta Dijital TasarımBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar MİMARLIK (İNGİLİZCE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
MİMARLIK (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ARC5502 Mimarlıkta Dijital Tasarım Güz
Bahar
3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. SUZAN GİRGİNKAYA AKDAĞ
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. SUZAN GİRGİNKAYA AKDAĞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Mimarlıkta dijital teknolojilerin deneyimi, getirdiği ve gerektirdiği çeşitli dijital becerileri ile birlikte yeni bir mimarlık bilgisini de gerekli kılmaktadır. Bu dersin amacı bu dijital becerileri kuramsal bir çerçeve ile beslemektir. Sayısallaştıma kavram ve teknikleri mimari yorumların geliştirilmesine yönelik olarak, fikirlerin dönüştürülmesi, farklı disiplinlerden kavramların aktarılabilmesi için kanallar açma imkanları ile değerlendirilmektedir. Kuram, eleştirel çalışmalar ve araştırmalar ile çağdaş sayısal tasarım yöntemlerinin, sadece teknik olmaktan öte anlaşılmasını amaçlanmaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Farklı kavramları kuramsal olarak hesaplama terimleri ile yorumlayabilir.
2. Basit teknikler ile kavramları hesaplamalı terimlere çevirebilir.
3. Sayısal teknikleri kuramsal olarak değerlendirebilir.
4. Akademik bir yazı yazabilir.

Dersin İçeriği

Ders, sunum ve seminerler ile yürütülür, atölyelere katılım zorunludur. Haftalık okuma listelerinin takibi ve derste seminer oturumlarına katılımlarla beraber, öğrenci atölyelere konu olmak ve hazırlanmak üzere, dersin başında mimarlık alanının dışından bir fikir önerisinde bulunur. Ders gereklilikleri, atölye çalışmalarının mimari sonuçları ve açılımlarının önerildiği ve kullanılan tekniklerin ilgisinin kuramsal bir çerçevede sunulduğu akademik bir araştırma ödevi ile tamamlanır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Mimarlıkta Sayısal Tasarıma Giriş -
2) Hesaplama Kavramlarının Mimarlıkta Gelişimi İlan edilen liste okunacak.
3) Mimari Tasarımın Melezleştirilmesi İlan edilen liste okunacak. Proje önerisi hazırlanacak.
4) Parametrik Tasarım İlan edilen liste okunacak.
5) Algoritmik Tasarım İlan edilen liste okunacak.
6) Atölye öncesi çalışma: Hesaplama için kavramların yapılandırılması Proje önerisi çalışılacak
7) Atölye 1: Parametrik Uygulama Proje önerisi çalışılacak
8) Atölye 1 Değerlendirmeleri Atölye 1 Ürünleri düzenlenip, portfolyo haline getirilecek
9) Tasarımda üretken sistemler İlan edilen liste okunacak.
10) Tasarımda Biçim Grameri Uygulamaları İlan edilen liste okunacak.
11) Tasarımda Fraktal Geometri Çalışmaları İlan edilen liste okunacak.
12) Atölye 2: Fraktal Geometri ve Algoritmik Uygulama Proje önerisi çalışılacak.
13) Atölye 2 Değerlendirmeleri Atölye 2 Ürünleri düzenlenip, portfolyo haline getirilecek
14) Dönem Ödevi Değerlendirmesi Dönem ödevi ön raporu hazırlanacak
15) - -
16) Dönem Ödevi Teslimi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Picon, Antoine. (2010). Digital culture in architecture : an introduction for the design professions. Birkhauser, Basel.
Martin Lister, Jon Dovey , Seth Giddings, Iain Grant, Kieran Kelly. (2009,2nd ed, 2003). New Media: a critical introduction. Routledge, London .
William W.Braham and Jonathan A.Hale, John Stanislav Sadar (eds) (2007). Rethinking Technology: A Reader In Architectural Theory. Routledge, NewYork.
Terzidis, K., (2006), Algorithmic Architecture, MA: Architectural Press/Elsevier.
Neil Leach, David Turnbull, Chris Williams (eds) (2004). Digital Tectonics. Wiley, London.
Picon, A. and Ponte, A., eds.(2003) Architecture and the Sciences: Exchanging Metaphors, Princeton Architectural Press, New York.
Kalay,Y. E.(2004) Architecture’s New Media: Principles,Theories, and Methods of Computer-aided Design. MIT Press, Cambridge.
Oxman, R., (2006) Theory and design in the first digital age.Design Studies, 2006, 27(3), p.229-265.
Oxman, R., Digital architecture as a challenge for design pedagogy: theory,knowledge, models and medium, Design Studies,2008, 29(2), p.99-120
Lynn, G.(1999). Animate Form. Princeton University Press, Princeton.
Gallagher, S.(2006). How the Body Shapes the Mind, Oxford University Press, Oxford.
Mitchell,W. J.(1990).The Logic of Architecture: Design, Computation, and Cognition, MIT Press, Cambridge.
Kolarevic, B. (ed) (2003). Architecture in the digital age: design and manufacturing. Spoon Press, New York.
Terzidis, K. (2003) Expressive Form: A conceptual approach to computational design, Spoon Press, New York.
Saunder, A.(2009) Baroque Parameters. in Puglisi, L. P. (ed)Theoretical Meltdown, Wiley & Sons, Oxford.
Diğer Kaynaklar: .

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Projeler 2 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 0
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 100
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Uygulama 2 4
Sınıf Dışı Ders Çalışması 13 68
Ödevler 1 30
Final 1 1
Toplam İş Yükü 145

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Lisans düzeyinde kazandığı kuramsal, kavramsal ve kılgısal bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilir.
2) Mimarlık alanında ya da ilgili disiplinlerle ilişkili olarak oluşturulacak uzmanlık düzeyindeki çalışmaları, bireysel olarak yürütebilir, gurup çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilme becerisine sahip olur.
3) Mimarlık alanında ya da ilgili disiplinlerle ilişkili olarak oluşturulacak uzmanlık düzeyindeki çalışmalarda yeni yaklaşımlar geliştirerek yeni bilgiler üretebilir.
4) Alanı ilgili bir tasarım problemine, eleştirel düşünme yöntemlerini kullanarak çözüm üretebilir.
5) Mimarlık tarihinde gerçekleşmiş olguların ya da çağdaş uygulamaların nedenlerinin kültürel, toplumsal, siyasal ya da fiziksel bileşenleri ile analiz ederek değerlendirebilir.
6) Alanı ile ilgili niteliksel ve niceliksel araştırma yapabilir.
7) Alanı ile ilgili yürüttüğü araştırma ya da tasarım önerisinin sonuçlarını yazılı, sözlü ya da diğer görsel medya araçlarını kullanarak sunabilir.
8) Yaşam boyu öğrenme becerilerini geliştirir.
9) Mimarlık disiplininin, toplumsal sorumluluklarının, yasal, etik ve estetik değerlerinin bilincinde olur.