POL6026 Türk Siyasetinin Modern TarihiBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
POL6026 Türk Siyasetinin Modern Tarihi Bahar 3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. ŞAHİN ALPAY
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Bu ders, Türk siyasetini tarihsel bir perspektiften ele alarak eleştirel bir analiz yapma amacı taşır. Asıl odak politik gelişmeler olmakla birlikte, sosyoekonomik ve kültürel boyutlar da dikkate alınacaktır. Devlet merkezli bir analizin, eğer politik mücadeleler ve dağıtım mekanizmaları arasındaki toplumu da şekillendiren etkileşimi dikkate almazsa eksik kalacağı değerlendirilmektedir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu ders katılımcıları klasik ve çağdaş siyasi teoriler ışığında Türk siyaseti hakkında bilgilendirmek amacıyla tasarlanmıştır.
Aynı zamanda, Türk siyasi sisteminin neden devrimci bir tek parti sisteminden karmaşık bir çok partili sisteme evrildiğine, ve neden bu sistemin sık askeri darbeler, seküler ve dindar kamplar, ayrılıkçı hareketler vb. ile dolu olduğunu da anlatmaya çalışır. Son olarak, öğrenciler Türk siyasi sistemindeki kültürel temeller, rejim özellikleri, elit - halk bağları, asker-sivil ilişkileri hakkında bilgileneceklerdir.

Dersin İçeriği

Ders içeriği, 1923'ten günümüze kadar Türk siyasetindeki gelişmeler olacaktır. Bu bağlamda çokpartili siyasi hayata geçişten siyasal islamın yükselişine, ayrılıkçı hareketlere ve son olarak AB sürecine kadar gerçekleşen olaylar ele alınacaktır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) 1923-1945 Periyodu Şerif Mardin, “Center-Periphery Relations: Key to Turkish Politics ?” Political Participation in Turkey, der, Engin D. Akarlı ve Gabriel Ben Dor (İstanbul: Boğaziçi, 1976) Mete Tunçay, Türkiye Cumhuriyetinde Tek-Parti Yönetiminin Kurulması, 1923-1931 (Ankara: Yurt, 1981) Levent Köker, Modernleşme Kemalizm ve Demokrasi (İstanbul:İletişim, 1990) Şerif Mardin, “Ideology and Religion in the Turkish Revolution,” International Journal of Middle Eastern Studies, 2, (1971): 197-211 Şerif Mardin, “Yenileşme Dinamiğinin Temelleri ve Atatürk,” Türkiye’de Toplum ve Siyaset (İstanbul: İletişim, 1990). Cemil Koçak, Türkiye’de Milli Şef Dönemi, 1938-1945, İki Cilt, (İstanbul: İletişim, 1996) Ergun Özbudun, “The Nature of Kemalist Regime,” Atatürk: Founder of a Modern State, der, Ali Kazancıgil ve Ergun Özbudun (London: C.Hurst, 1981)
2) 1923-1945 Periyodu Şerif Mardin, “Center-Periphery Relations: Key to Turkish Politics ?” Political Participation in Turkey, der, Engin D. Akarlı ve Gabriel Ben Dor (İstanbul: Boğaziçi, 1976) Mete Tunçay, Türkiye Cumhuriyetinde Tek-Parti Yönetiminin Kurulması, 1923-1931 (Ankara: Yurt, 1981) Levent Köker, Modernleşme Kemalizm ve Demokrasi (İstanbul:İletişim, 1990) Şerif Mardin, “Ideology and Religion in the Turkish Revolution,” International Journal of Middle Eastern Studies, 2, (1971): 197-211 Şerif Mardin, “Yenileşme Dinamiğinin Temelleri ve Atatürk,” Türkiye’de Toplum ve Siyaset (İstanbul: İletişim, 1990). Cemil Koçak, Türkiye’de Milli Şef Dönemi, 1938-1945, İki Cilt, (İstanbul: İletişim, 1996) Ergun Özbudun, “The Nature of Kemalist Regime,” Atatürk: Founder of a Modern State, der, Ali Kazancıgil ve Ergun Özbudun (London: C.Hurst, 1981)
3) 1945-1960 Periyodu Kemal H. Karpat, Turkey’s Politics: The Transition to a Multi-Party System (Princeton: Princeton University Press, 1959) Taner Timur, Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçiş (İstanbul: İletişim, 1991). İlkay Sunar, “Demokrat Parti ve Popülizm” Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, cilt 8 (İstanbul: İletişim, 1983) Ali Fuat Başgil, 27 Mayıs İhtilali ve Sebepleri (İstanbul: Çeltüt, 1966) George S. Harris, “The Causes of the 1960 Revolution in Turkey,” Middle East Journal, 24 (1970): 438-454
4) 1945-1960 Periyodu Kemal H. Karpat, Turkey’s Politics: The Transition to a Multi-Party System (Princeton: Princeton University Press, 1959) Taner Timur, Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçiş (İstanbul: İletişim, 1991). İlkay Sunar, “Demokrat Parti ve Popülizm” Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, cilt 8 (İstanbul: İletişim, 1983) Ali Fuat Başgil, 27 Mayıs İhtilali ve Sebepleri (İstanbul: Çeltüt, 1966) George S. Harris, “The Causes of the 1960 Revolution in Turkey,” Middle East Journal, 24 (1970): 438-454
5) 1960-1980 Periyodu Ersin Kalaycıoğlu, “1960 Sonrası Türk Siyasal Hayatına Bir Bakış: Demokrasi, Neo-Patrimonyalism ve İstikrar,” Tarih ve Demokrasi (İstanbul: Cem, 1992); Çağlar Keyder, “Economic Development and Crisis: 1950-1980,” Turkey in Transition-New Perspectives, der, Irvin C Shick ve Ertuğrul A Tonak (Oxford: Oxford University Press, 1987); Mehmet Ali Ağaoğulları, “The Ultranationalist Right,” Turkey in Transition-New Perspectives, ; Murat Belge, “The Left” Turkey in Transition-New Perspectives,; Tanel Demirel, Adalet Partisi: İdeoloji ve Politika (İstanbul: İletişim, 2004); Frank Tachau, “The Republican People’s Party, 1945-1980,” Political Parties and Democracy in Turkey ; Ergun Özbudun, “Turkey: Crises, Interruptions and Reequilibrations,” Politics in Developing Countries-Comparing Experiences with Democracy, der, Larry Diamond, Juan J Linz, Seymour Martin Lipset (Boulder: Lynne Rienner, 1995); Tanel Demirel, “The Turkish Military’s Decision to Intervene: 12 September 1980,” Armed Forces and Society, 29, 2 (2003): 253-280
6) 1960-1980 Periyodu Ersin Kalaycıoğlu, “1960 Sonrası Türk Siyasal Hayatına Bir Bakış: Demokrasi, Neo-Patrimonyalism ve İstikrar,” Tarih ve Demokrasi (İstanbul: Cem, 1992); Çağlar Keyder, “Economic Development and Crisis: 1950-1980,” Turkey in Transition-New Perspectives, der, Irvin C Shick ve Ertuğrul A Tonak (Oxford: Oxford University Press, 1987); Mehmet Ali Ağaoğulları, “The Ultranationalist Right,” Turkey in Transition-New Perspectives, ; Murat Belge, “The Left” Turkey in Transition-New Perspectives,; Tanel Demirel, Adalet Partisi: İdeoloji ve Politika (İstanbul: İletişim, 2004); Frank Tachau, “The Republican People’s Party, 1945-1980,” Political Parties and Democracy in Turkey ; Ergun Özbudun, “Turkey: Crises, Interruptions and Reequilibrations,” Politics in Developing Countries-Comparing Experiences with Democracy, der, Larry Diamond, Juan J Linz, Seymour Martin Lipset (Boulder: Lynne Rienner, 1995); Tanel Demirel, “The Turkish Military’s Decision to Intervene: 12 September 1980,” Armed Forces and Society, 29, 2 (2003): 253-280
7) 1960-1980 Periyodu Ersin Kalaycıoğlu, “1960 Sonrası Türk Siyasal Hayatına Bir Bakış: Demokrasi, Neo-Patrimonyalism ve İstikrar,” Tarih ve Demokrasi (İstanbul: Cem, 1992); Çağlar Keyder, “Economic Development and Crisis: 1950-1980,” Turkey in Transition-New Perspectives, der, Irvin C Shick ve Ertuğrul A Tonak (Oxford: Oxford University Press, 1987); Mehmet Ali Ağaoğulları, “The Ultranationalist Right,” Turkey in Transition-New Perspectives, ; Murat Belge, “The Left” Turkey in Transition-New Perspectives,; Tanel Demirel, Adalet Partisi: İdeoloji ve Politika (İstanbul: İletişim, 2004); Frank Tachau, “The Republican People’s Party, 1945-1980,” Political Parties and Democracy in Turkey ; Ergun Özbudun, “Turkey: Crises, Interruptions and Reequilibrations,” Politics in Developing Countries-Comparing Experiences with Democracy, der, Larry Diamond, Juan J Linz, Seymour Martin Lipset (Boulder: Lynne Rienner, 1995); Tanel Demirel, “The Turkish Military’s Decision to Intervene: 12 September 1980,” Armed Forces and Society, 29, 2 (2003): 253-280
8) 1980-2002 Periyodu Üstün Ergüder, “The Motherland Party, 1983-1989,” Political Parties and Democracy in Turkey; Metin Heper, Ahmet Evin, der, Politics in the Third Turkish Republic (Berlin: de Gruyter, 1994) Ziya Öniş, “The Political Economy of Islamic Resurgence in Turkey: The Rise of the Welfare Party in Perspective,” Third World Quarterly, 18 (1997): 743-766; Ümit Cizre and Menderes Çınar, “Turkey 2002: Kemalism, İslamism and Politics in the light of the February 28 Process,” The South Atlantic Quarterly, 102, 2 (2003): 309-332
9) 1980-2002 Periyodu Üstün Ergüder, “The Motherland Party, 1983-1989,” Political Parties and Democracy in Turkey; Metin Heper, Ahmet Evin, der, Politics in the Third Turkish Republic (Berlin: de Gruyter, 1994) Ziya Öniş, “The Political Economy of Islamic Resurgence in Turkey: The Rise of the Welfare Party in Perspective,” Third World Quarterly, 18 (1997): 743-766; Ümit Cizre and Menderes Çınar, “Turkey 2002: Kemalism, İslamism and Politics in the light of the February 28 Process,” The South Atlantic Quarterly, 102, 2 (2003): 309-332
10) 1980-2002 Periyodu Üstün Ergüder, “The Motherland Party, 1983-1989,” Political Parties and Democracy in Turkey; Metin Heper, Ahmet Evin, der, Politics in the Third Turkish Republic (Berlin: de Gruyter, 1994) Ziya Öniş, “The Political Economy of Islamic Resurgence in Turkey: The Rise of the Welfare Party in Perspective,” Third World Quarterly, 18 (1997): 743-766; Ümit Cizre and Menderes Çınar, “Turkey 2002: Kemalism, İslamism and Politics in the light of the February 28 Process,” The South Atlantic Quarterly, 102, 2 (2003): 309-332
11) AKP Hükümeti Sultan Tepe, “Turkey’s AKP: A Model “Muslim-Democratic” Party ?” Journal of Democracy, 16, 3, (2005): 69-82; Ali Çarkoğlu, “Religiosity, Support for Şeriat and Evaluations of Secularist Public Policies in Turkey,” Middle Eastern Studies, 40, 2, (2005); 111-136 M. Hakan Yavuz, Nihat Ali Özcan, “Crisis in Turkey: The Conflict of Political Languages,” Middle East Policy, 14, 3, (2007): 118-135 Ergun Özbudun, “From Political Islam to Conservative Democracy: The Case of the Justice and Development Party in Turkey” South European Society and Politics, 11, 3-4 (2006): 543-557
12) AKP Hükümeti Sultan Tepe, “Turkey’s AKP: A Model “Muslim-Democratic” Party ?” Journal of Democracy, 16, 3, (2005): 69-82; Ali Çarkoğlu, “Religiosity, Support for Şeriat and Evaluations of Secularist Public Policies in Turkey,” Middle Eastern Studies, 40, 2, (2005); 111-136 M. Hakan Yavuz, Nihat Ali Özcan, “Crisis in Turkey: The Conflict of Political Languages,” Middle East Policy, 14, 3, (2007): 118-135 Ergun Özbudun, “From Political Islam to Conservative Democracy: The Case of the Justice and Development Party in Turkey” South European Society and Politics, 11, 3-4 (2006): 543-557
13) Problemler ve İhtimaller Ergun Özbudun, Contemporary Turkish Politics: Challenges to Consolidation (London: Lynne Rienner, 2000) Metin Heper, “Strong State and Democracy: The Turkish Case in Comparative and Historical Perspective,” Democracy and Modernity, der, Shmuel N. Eisenstadt (Leiden: Brill, 1992) Şerif Mardin, “Religion and Politics in Modern Turkey,” Islam in the Political Process, der, James P. Piscatori (Cambridge: Cambridge University Press, 1983) Tanel Demirel, “Soldiers and Civilians: The Dilemma of Turkish Democracy,” Middle Eastern Studies, 40, 1 (2004): 127-150 Doğu Ergil, “The Kurdish Question in Turkey,” Journal of Democracy, 11 (2000): 122-135 Ziya Öniş, “Domestic Politics, International Norms and Challenges to the State: Turkey-EU Relations in the post-Helsinki Era,” in Turkey and the European Union-Domestic Politics, Economic Integration and International Dynamics, ed, Ali Çarkoğlu, Barry Rubin (London: Frank Cass, 2003).
14) Dersin gözden geçirilmesi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Eric Jan Zürcher, Turkey: A Modern History.
Ersin Kalaycıoğlu, Turkish Dynamics- Bridge Across Troubled Lands.
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 20
Ödev 5 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Uygulama 14 55
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 78
Toplam İş Yükü 175

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve Enerji Sistemleri Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Enerji Sistemleri Mühendisliğini ilgilendiren problemlerde disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olma.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olma.
11) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahip olma.