POL6014 Uluslararası SiyasetBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
POL6014 Uluslararası Siyaset Bahar 3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. MUSTAFA SABRİ SAYARI
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: This course introduces the theoretical study of international relations, enabling the participants to evaluate development in politics through main theories of the political science.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
dünya politikasında meydana gelen olayları realizm, liberalizm ve feminizm gibi çeşitli perspektiflerden değerlendirerek temel araştırma ve analiz gibi işleri düşünmeyi ve yazmayı öğreneceklerdir.

Dersin İçeriği

Okumalar tarihi ve güncel akademisyenlerden alınmakta, pek çok konuyu kapsayan, birbirlerini tamamlayacak şekilde gruplanan okumalardır. Ödevler de analiz, araştırma ve deneyerek öğrenmenin bir bileişimidir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Güç ve Ahlak Hans J. Morgenthau (1948) Six Principles of Political Realism. In Art and Jervis International Politics, 7–14 Thucydides (1972) The Melian Dialogue. In Rex Warner and M. I. Finley, editors History of the Peloponnesian War. Harmondsworth, UK: Penguin Books, ISBN 0140440399. chapterV: 84-116, 400–408 J. Ann Tickner (1991) A Critique of Morgenthau’s Principles of Political Realism. In Art and Jervis International Politics, 15–28
2) Realizm Robert J. Art and Robert Jervis (2007) Anarchy and Its Consequences. In Art and Jervis International Politics, 1–6 Daniel W Drezner (2011) The Realpolitik of the Living Dead. In Drezner Theories of International Politics and Zombies. chapter 5, 33–46 J. David Singer (1960) International Conflict: Three Levels of Analysis. World Politics. 12(3)April, 453–461 , ISSN 00438871 Kenneth N. Waltz (1979) The Anarchic Structure of World Politics. In Art and Jervis International Politics, 29–49 John J. Mearsheimer (2001) Anarchy and the Struggle for Power. In Art and Jervis International Politics, 50–60
3) Anarşiyi yatıştırmak Daniel W Drezner (2011) Regulating the Undead in a Liberal World Order. In Drezner Theories of International Politics and Zombies. chapter 6, 47–60 Kenneth A. Oye (1985) The Conditions for Cooperation in World Politics. In Art and Jervis International Politics, 69–82 David A. Baldwin (1993) Neoliberalism, Neorealism, and World Politics. In David A. Baldwin, editor Neorealism and Neoliberalism: The Contemporary Debate. New York, NY: Columbia University Press, ISBN 0231084404, 3–25
4) Realizmin yapısal eleştirisi Daniel W Drezner (2011) The Social Construction of Zombies. In Drezner Theories of International Politics and Zombies. chapter 8, 67–76 Alexander Wendt (1992) Anarchy is What States Make of it. In Art and Jervis International Politics, 61–68 Alexander Wendt (1995) Constructing International Politics. International Security. 20(1)Summer, 71–81 Ted Hopf (1998) The Promise of Constructivism in International Relations Theory. International Security. 23(1)Summer, 171–200
5) Realizmin geniş eleştirisi R. Charli Carpenter (2002) Gender Theory in World Politics: Contributions of a Nonfeminist Standpoint? International Studies Review. 4(3)Autumn, 153–165 Laura Sjoberg (2009) Introduction to Security Studies: Feminist Contributions. Security Studies. 18(2), 183–213 , ISSN 09636412 Further Eric M. Blanchard (2003) Gender, International Relations, and the Development of Feminist Security Theory. Signs: Journal of Women in Culture and Society. 28(4)Summer, 1289–1312 Terrell Carver et al. (2003) Gender and International Relations. International Studies Review. 5(2)Summer, 287–302 Francis Fukuyama (1998) Women and the Evolution of World Politics. Foreign Affairs. 77(5)September-October, 24–40 , ISSN 00157120 Robert O. Keohane (1989) International relations theory: contributions of a feminist standpoint. Millennium - Journal of International Studies. 18(2)Summer, 245–253
6) Örgütler Daniel W Drezner (2011) Bureaucratic Politics: The “Pulling and Hauling” of Zombies. In Drezner Theories of International Politics and Zombies. chapter 10, 87–98 Graham T. Allison (1969) Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis. American Political Science Review. 63(3)September, 689–718 Further Jonathan Bendor and Thomas H. Hammond (1992) Rethinking Allison’s Models. American Political Science Review. 86(2)June, 301–322 Jutta Weldes (1999) The Cultural Production of Crises: U.S. Identity and Missiles in Cuba. In Jutta Weldes, editor Cultures of Insecurity: States, Communities, and the Production of Danger. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, ISBN 081663307X, 35–62
7) Dünya Savaşları Stephen Van Evera (1984) The Cult of the Offensive and the Origins of the First World War. International Security. 9(1)Summer, 58–107 Scott D. Sagan (1988) The Origins of the Pacific War. Journal of Interdisciplinary History. 18(4)Spring, 893–922 , ISSN 00221953 Carol Cohn (1987) Sex and Death in the Rational World of Defense Intellectuals. Signs. 12(4)Summer, 687–718
8) İmparatorluk William C. Wohlforth (1994-1995) Realism and the End of the Cold War. International Security. 19(3)Winter, 91–129 , ISSN 01622889 Niall Ferguson (2003) America: An Empire in Denial. Chronicle of Higher Education.March 28, 8 Samuel P. Huntington (1993) The Clash of Civilizations? In Art and Jervis International Politics, 391–405
9) Uluslararası Politik Ekonomi Robert J. Art and Robert Jervis (2007) The International Political Economy. In Art and Jervis International Politics, 261–266 Martin Wolf (2005) Will Globalization Survive? In Art and Jervis International Politics, 325–334 Joseph E. Stiglitz (2002) Chap. 1 in Globalization and its discontents. New York, NY: W.W. Norton, 3–22, ISBN 0393051242
10) Hukuk, Diplomasi ve Yaygınlaşma Martha Finnemore (1996) Norms and War: The International Red Cross and the Geneva Conventions. In National Interests in International Society. Ithaca, NY: Cornell University Press, Cornell studies in political economy, ISBN 0801483239. chapter 3, 69–88 Kenneth N. Waltz (2003) Nuclear Stability in South Asia. In Art and Jervis International Politics, 250–260 Hans J. Morgenthau (1948) The Future of Diplomacy. In Art and Jervis International Politics, 104–113
11) Şebekeler ve Silahlar Alexander H. Montgomery (2005) Ringing in Proliferation: How to Dismantle an Atomic Bomb Network. International Security. 30(2)Fall, 153–187 Alexander H. Montgomery (2005) Ringing in Proliferation: How to Dismantle an Atomic Bomb Network. International Security. 30(2)Fall, 153–187
12) Ulusaşırı Ağlar Phil Williams (2001) Transnational Criminal Networks. In John Arquilla and David F. Ronfeldt, editors Networks and Netwars. Santa Monica, CA: RAND Corporation, ISBN 0833030302. chapter 3, 61–97 Valdis E. Krebs (2002) Mapping Networks of Terrorist Cells. Connections. 24(3)March, 43–52 Margaret E. Keck and Kathryn Sikkink (1998) Transnational Activist Networks. In Art and Jervis International Politics, 532–538
13) Küresel ve Yerel Problemler Chaim Kaufmann (1996) Possible and Impossible Solutions to Ethnic Civil Wars. In Art and Jervis International Politics, 459–480 Samantha Power (2001) Bystanders to Genocide: Why the United States Let the Rwandan Tragedy Happen. Atlantic Monthly. 288(2)September, 84–108 , ISSN 1072–7825 Thomas Homer-Dixon (1991) Environmental Changes as Causes of Acute Conflict. In Art and Jervis International Politics, 501–507
14) Dersin gözden geçirilmesi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Robert J. Art and Robert Jervis, editors (2007) International Politics: Enduring Concepts and Contemporary Issues.
8th edition. New York, NY: Pearson/Longman, ISBN 0321436032
Daniel W Drezner (2011) Theories of International Politics and Zombies. Princeton, N.J: Princeton University Press, ISBN 9780691147833
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ödev 5 % 40
Sunum 1 % 0
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Uygulama 14 56
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 77
Toplam İş Yükü 175

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.