GEP1417 İspanyolca IBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP1417 İspanyolca I Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Turkish
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Öğrenciler belli başlı belirli ihtiyaçlarına yönelik günlük ifade ve deyimleri anlayıp kullanabilirler. Kendilerini tanıtabilirler, insanların nerede yaşadıkları, kimleri tanıdıkları, nelere sahip olduklarına dair sorular sorabilirler ve bu tip sorulara cevap verebilirler. Karşı taraf yavaş ve açık bir şekilde konuştuğu ve yardımcı olduğu takdirde basit bir şekilde diyalog içinde bulunabilirler.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
o gerçekleştirmeyi istediklerinden ve sebeplerinden bahsetmek
o ilgisini çeken aktiviteler, vb. den bahsetmek
o alışveriş yapmak vb. gibi temel iletişimsel durumlarda ihtiyaçlarını karşılamak
o ülkeler, şehirler vb. yerler hakkında genel bilgi vermek ve iklimlerinden bahsetmek
o tanıdıkları bir kişiden bahsetmek. (yaş, meslek, hobi vb.)

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı, Avrupa Ortak Başvuru Metni kapsamında Temel Kullanıcı olan öğrenciyi Giriş ya da Keşif olarak adlandırılan A1 seviyesine getirmektir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Alfabe, telaffuz alıştırmaları, artikeller, tanışma. Español sin fronteras, konu I Pasaporte, konu I
2) Sıfatlar, sıfat çekimleri, düzenli fiiller. Español sin fronteras, konu I Pasaporte, konu I
3) Düzensiz fiiller, yönler, adres sorma, sayılar. Español sin fronteras, konu 2 Pasaporte, konu 2
4) İfade şekilleri, fiil çekimleri, zarflar. Español sin fronteras, konu 2 Pasaporte, konu 2
5) Alışveriş konuşmaları, Latinamerika ifadeleri, fiillere devam. Español sin fronteras, konu 3 Pasaporte, konu 3
6) Introduction to imperative forms, possessive forms. Español sin fronteras, konu 3 Pasaporte, konu 3
7) “Ir+a” future, more adverbs. Español sin fronteras, konu 4 Pasaporte, konu 4
8) Kibar form, plan yapma. Español sin fronteras, konu 4 Pasaporte, konu 4
9) Telefon diyalogları, gereklilik ve zorunluluk kipleri. Español sin fronteras, konu 5 Pasaporte, konu 5
10) “Gustar”(hoşa gitme) ve benzer fiil yapıları. Español sin fronteras, konu 5 Pasaporte, konu 5
11) Kiplere devam Español sin fronteras, konu 6 Pasaporte, konu 6
12) “que, quien, donde, etc” ile karmaşık cümle yapıları. Español sin fronteras, konu 6 Pasaporte, konu 6
13) tekrar Español sin fronteras, konu 7 Pasaporte, konu 7
14) tekrar
15) Final Sınavı
16) Final

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Español sin fronteras/Pasaporte
Diğer Kaynaklar: -

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Uygulama 1 % 15
Küçük Sınavlar 3 % 15
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Ödevler 4 10 40
Ara Sınavlar 1 8 8
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 1
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 1
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 5