GEP1405 Almanca IBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP1405 Almanca I Güz
Bahar
2 2 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Turkish
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Öğrenciler gündelik yaşamın bilinen durumlarında temel düzeyde iletişim kurabilmeliler. Dinlemeye yönelik yeni tip alıştırmalar, önceden kullanılan alıştırmalarda ortaya çıkan sorunları en aza indirger.
Özellikle ders kitabındaki kısa okuma metinlerinde bulunan soru şekilleri Almanca’nın genel olarak anlaşılmasını kolaylaştırır. Konuşma bölümlerinde, küçük adımlarla bir ilerleme hedeflenmektedir. Böylece Almanca’nın günlük kullanımı ile metinler arasında bir bağlantı olması konusuna özen gösterilir.
Öğrenciler ilk iletişimlerini kurmayı öğrenmeliler, Alman dilini iyi ve doğru bir şekilde tanıma olanağına sahip olmaları, bunun anlamı da ses bilgisi kurallarının ve yazım kurallarının doğru ve kolay bir şekilde öğrenilmesi ve öğretilmesidir. Öğrencilerin konuşma yeteneği, dönemin 14. haftasında yapılacak olan sözlü sınavda değerlendirilecektir.
Dönem sonunda öğrencilerin, Avrupa Birliği Eğitim Komisyonu’nun öngördüğü A1/1 seviyesine ulaşmaları planlanmıştır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
-Dinleme: Kullanıcıyı yakından ilgilendiren konulara ilişkin (söz gelimi kendisi, ailesi, alışveriş, yakın çevre, iş) anlatımları ve sıklığı son derece yüksek bir söz dağarcığını anlayabilecektir. Gazete ilanlarının ve yalın ve basit iletilerin temel anlamını kavrayabillecektir..
-Sözlü Anlatım: Ailesi ve öteki kişileri, yaşam koşullarını, eğitimini ve güncel ya da yakın mesleki etkinliğini yalın ögelerle betimlemek için bir dizi tümceden ya da anlatımdan yararlanabilecektir.
-Yazma: Basit ve kısa not ve mesajlar yazabilecektir. Çok basit kişisel bir mektup, örneğin bir teşekkür mektubu yazabilecektir.
-Bir konuşmaya katılma:Bildik konu ve etkinliklerde yalın ve dolaysız bilgi alışverişinden başka bir şey gerektirmeyen basit ve alışılagelen, etkinlikler sırasında iletişim kurabilir. Genel olarak bir konuşmayı yeterince anlamasa da çok kısa iletişim alışverişinde bulunabilir.
-Sözlü olarak kesintisiz konuşma:Ailesi ve öteki kişileri, yaşam koşullarını, eğitimini ve güncel ya da yakın mesleki etkinliğini yalın öğelerle betimlemek için bir dizi tümceden ya da anlatımdan yararlanabilir

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı, Avrupa Ortak Başvuru Metni kapsamında Temel Kullanıcı olan öğrenciyi, Ara ya da Temel Gereksinim olan A1 seviyesine getirmektir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Tanışma, Sayılar ve W soruları, Konu: Merhaba. Benim ismim…, Konuşma: Adres Schritte International 1, Ünite 1
2) Edat “aus”, ülkeler, fiil çekimleri: kommen, heißen, sprechen, sein, diller, alfabe Ünite 1
3) Yardımcı fiil: sein, İyelik zamiri: mein, Konu: Aile ve arkadaşlar, Konuşma: Kendini tanıtmak Ünite 2
4) Fiil çekimleri: wohnen, kommen, leben, studieren, heißen, kişi zamirleri, Artikel’li ülke isimleri, soru, kelimeleri ,,Wie/Wo/Woher…” Ünite 2
5) Yardımcı fiil: haben, Konu: Yiyecekler ve içecekler, Konuşma: Benim en sevdiğim yemek, I. Quiz Ünite 2/3
6) Belirsiz artikel, İsimlerin tekil, çoğul ve olumsuzluk halleri, Artikel’siz kullanım, Ja/Nein soruları Ünite 3
7) Fiyat, ağırlık ve ölçü birimleri, Fiil çekimi: essen, Ünite 3
8) Belirli ve belirsiz artikel, yer bildiren zarflar, hier/dort, olumsuzluk, kişi zamirleri, çoğul şekilleri ve renkler, Konu: Benim evim, Konuşma: Yaşam tarzı Ünite 4
9) 100 ve üzeri sayılar Ünite 4
10) Saatler, ayrılabilen filer; zaman belirten edatlar: am, um, von ... bis, Konu: Günüm, Konuşma: Açılış saatleri Ünite 5
11) Fiil çekimleri: sehen ve arbeiten, cümlede fiilin yeri, II. Quiz Ünite 5
12) Belirli ve belirsiz artikelin yalın hali ve ihali, fiil, çekimi: nehmen, Konu: Boş zamanı, Konuşma: Hava durumu Ünite 6
13) Ja/nein/doch, fiil çekimi: möchten, lesen, treffen, fahren, schlafen Ünite 6
14) Genel Tekrar

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Schritte International 1 (Lektion 1, 2, 3, PONS, Wörterbuch4, 5, 6) Kursbuch und Arbeitsbuch, Hueber Verlag + CD, Türkisch Deutsch / Deutsch – Türkisch,


Schritte International 1 (Lektion 1, 2, 3, 4, 5, 6) Kursbuch und Arbeitsbuch, Hueber Verlag + CD, PONS, Wörterbuch Türkisch Deutsch / Deutsch – Türkisch,
Diğer Kaynaklar: Übungsgrammatik für Anfänger, Renate Schritte Übungsgrammatik, S. Kalender/B. G. Schramm/F.Luscher, Hueber Verlag, Langenscheidt – Wörterbuch TürkischSpecht/B. Duckstein, Hueber Verlag, PONS Wörterbuch Englisch Deutsch / Deutsch –Deutsch / Deutsch – Türkisch, Englisch


Übungsgrammatik für Anfänger, Renate Luscher, Hueber Verlag, Schritte Übungsgrammatik, S. Kalender/B. G. Schramm/F. Specht/B. Duckstein, Hueber Verlag, Langenscheidt – Wörterbuch Türkisch Deutsch / Deutsch – Türkisch, PONS Wörterbuch Englisch Deutsch / Deutsch – Englisch

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 10
Uygulama 1 % 15
Küçük Sınavlar 3 % 15
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Uygulama 1 2 2
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 1 14
Küçük Sınavlar 3 6 18
Ara Sınavlar 1 10 10
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü 96

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 1
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 1
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 5