COP1301 İş Yaşantısına Uyum için Kariyer GeliştirmeBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
COP1301 İş Yaşantısına Uyum için Kariyer Geliştirme Güz
Bahar
3 0 3 3
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü:
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Öğrencilerin mezun olmadan önce kendine yakından bakabilmesine destek olmak, yetkinliklerini keşfetmesini kolaylaştırmak, iş yaşamında önemli olan işyeri becerileri ve ilişki yönetimi vb. konularda farkındalığını artırmak, iş ve staj başvurularında yardımcı olacak CV yazımı, iş arama ve mülakat gibi becerileri kazandırmak, sektörler ve iş dünyası dinamikleri hakkındaki bilgilerini alanında uzman olan kişiler aracılığıyla pekiştirmek.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Tartışılan konuları kendi ifadesi ile söyler, yorumlar
Değerlerini, motivasyon kaynaklarını, güçlü ve geliştirebileceğini yönlerini keşfeder
Diğerlerini( öğrenci, konuk konuşmacı ve eğitmen) dinler ve gözlemler.
Sektör araştırması, iş ilanları vb. konularda arkadaşlarıyla ortak çalışır; işbirliği yapar.
İş yaşamında ihtiyacı olabilecek (etkin ilişki kurma, networking vb.) iş yeri becerilerini geliştirir.
Kendisine uygun olabilecek alternatifli kariyer yollarını tasarlar

Dersin İçeriği

Kariyer odaklı kişisel gelişimleri desteklenmektedir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Kariyerim hakkındaki kararların, ihtiyaçların belirlenmesi, yöntemler Ders notları
2) Günümüz iş dünyasına genel bakış, kişisel kaynakları keşfetme, başarının tanımı Ders notları
3) Kişisel kaynakları keşfetme, olumlu özellikler Ders notları
4) İş değerleri, aktarılabilir beceriler, becerilerin iş dünyasındaki önemi Ders notları
5) Bireysel SWOT Analizi Ders notları
6) İnovasyon – Global Deneyimler Ders notları
7) Başarılı İş Arama Süreci – CV Hazırlık Ders notları
8) Networking Ders notları
9) Yurtdışında İmkanlar Yaratabilmek Ders notları
10) Girişimcilik - İnkubasyon Ders notları
11) Organizasyonların Yapısı, kurum kültürü, iş etiği hakkında, ilişki yönetimi, iş yaşamının dili Ders notları
12) Karar vermenin önündeki engeller, “başetme” becerileri Ders notları
13) Parçaları Birleştirme “Personal Development Plan” Ders notları
14) Sonlandırma ve Revizyonlar Ders notları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Çalışma Kağıtları, kontrol listeleri, güncel İK dergi ve gazetelerden haberler, bazı makale, kitap bölümlerinden ( örnek: Peterson & Gonzalez, “The role of work in people’s lives”, Dowd & Gong “Ultimate guide to getting the career you want”, Davis & Blass, “The future workplace”, Coming alive from Nine to five in a 24/7 World” vb. ) oluşan derleme ders notları ,


Working papers, control lists, news from up-to-date HR magazines and newspapers, course notes consist of some article and book parts( ex: Peterson & Gonzalez, “The role of work in people’s lives”, Dowd & Gong “ Ultimate guide to getting the career you want”, Davis & Blass, “The future workplace”, Coming alive from Nine to five in a 24/7 World” etc. )
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Sunum 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sunum / Seminer 1 15 15
Ara Sınavlar 1 15 15
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 92

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 1
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 1
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 5