EDT5016 Grafik TasarımıBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
EDT5016 Grafik Tasarımı Güz 3 0 3 8
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. TUFAN ADIGÜZEL
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı, öğrencilere, eğitim alanında görsel iletişimde kullanılmak üzere gerekli belli başlı temel tasarım becerilerini kazandırmaktır. Bu dersin sonunda öğrenciler öncelikle temel tasarım unsurlarını ve prensipleri ile bunların bir alanın görsel organizasyonuna nasıl uygulanacağını daha sonra da grafik tasarım ve yaratıcılık konusundaki temel bilgileri öğreneceklerdir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1.Tasarım ilke ve unsurlarını tanımlayabilmek
2.Grafik tasarım ve kompozisyonunun görsel tasarım ile bağlantısını kurmak.
3.Görsel şekil ve dile hakim olmak.
4.Yaratıcı görsel iletişim yetenekleri geliştirmek.
5.Eleştirel bir tasarım algısı geliştirmek
6.Tasarım programlarını kullanma becerisi edinmek.
7.Görsel tasarım teknolojisi kullanarak verimli eğitim öğretim modelleri yaratmak.

Dersin İçeriği

Bu ders, tipografi ve görsel kimlikte görüntü yaratma becerilerini multimedya, animasyon ve etkileşimli tasarım araçlarını ve programlarını kullanarak kazandırmayı hedeflemektedir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Dersin Tanıtılması, Günlük ve Çizim defterleri ile ilgili ayrıntıların aktarılması
2) Görsel Okur-yazarlığa giriş- Point çalışması
3) Sokak Grafikleri / Sanatta ve Tasarımda Nokta ve Çizgiler
4) Sokak Grafikleri: İşaretler ve Semboller Tipografiye Giriş
5) Gestalt Prensipleri Fotoğrafta Grafik Alanı Ritim/Tension/Kontrast Pozitif – Negatif Alan
6) Sanat ve Tasarımda Şekil ve Kompozisyon
7) 3 Temel Şekil ile Bir Kompozisyon Yaratmak
8) Görsel Kompozisyon ve Poster Tasarımı
9) Görsel Kimlik Tasarımı
10) Bir İletişim Aracı olarak Temel Çizim
11) Animasyonun Temel Prensipleri
12) Dijital Görüntü İşleme
13) Görsel Konsept Geliştirme
14) Multimedya ve Etkileşimli Tasarım

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: 1-David A Lauer, and Stephen Pentak, Design Basics, Fifth Edition (New York: Wadsworth, 2002)
2-Otto G.Ocvirk, Robert E.Stinson,Philip R. Wigg, Robert O. Bone, David L.Cayton; Art Fundementals:Theory and Practice; Tenth Edition;(Mc Graw Hill, 2006).
3-Donis A. Dondis, A Primer of Visual Literarcy (Cambridge: The MIT Press, 1996)
4-Herbert Zettl, Sight Sound Motion: Applied Media Aesthetics, (California: Wadsworth, 1993)
Diğer Kaynaklar: Arnheim, Rudolf. (1969). Art and Visual Perception: A Psychology of the Creative Eye, University of California Press, Berkley.
Becer, Emre. ( 2008). İletişim ve Grafik Tasarım, 6.Baskı Dost Kitabevi, Ankara.
Berger, A. Arthur. (1998). Seeing is Believing, Mayfield Publishing, London.
Brereton, Richard. (2009). Sketchbooks:The Hidden Art of Designers, Illustrators& Creatives, Laurence King Publishing, London.UK.
Bowers, John. (1999). Introduction to Two Dimensional Design, John Wiley & Sons, USA.
Colour Mania (Victionary, 2009).
Mustieness, Carlos, and Hilland Thomas(ed.).(2006).Icons, Colors, Signs,Taschen, Italy.
Donis A. Dondis. (1996) A Primer of Visual Literacy ,The MIT Press, Cambridge.
Feldman, Edmund Burke.(1992).Varieties of Visual Experience, Fourth Edition, Harry N.Abrams, New York.
Gastman, R., Neelon C, Smyrski, A. (2007). Street World:Urban Culture from Five Continents, Thames& Hudson., London.
Janson, H. W. Janson.(1970). History of Art, Abrams, New York
Krause, Jim. (2006). Color Index, David and Charles Books,UK.
Krause, Jim. (2002). Color Index, USA
Levey, Michael. (1968). A History of Western Art, Oxford University Press, Oxford.
Lucie-Smith, Edward. (1995). Art Today, Phaidon Press Limited, London
Mason, John Mason. (1989). Arts and Artists, J.G. Ferguson Publishing Company.
McAlhone, Berly. (1998 ). A Smile in the Mind: Witty Thinking in Graphic Design, Phaidon Press, London.
Naegele Isabel, and Baur Ruedi. ( 2004). Scents of The City, Lars Müller Publishers, Switzerland.
Oei, Loan and Kegel De Cecile. (2002). The Elements of Design, Thames & Hudson, London, UK.
Ocvirk, Stinson, Wigg, Bone, Cayton.(2006). Art Fundamentals, Tenth Edition, Mc Graw-Hill International Edition, New York.
Pentak, Stephen and Roth, Richard. (2003). Color Basics, Wadsworth Publishing, USA.
Pentak, Stephen, Lauer A David.( 2002). Design Basics, Fifth Edition, Wadsworth Publishing, USA.
Tyson, Carl N. (1996). Art Through The Ages, Harcourt Brace & Company
Zakia, D Richard. (1994). Perception and Imaging, Focal Press, Boston.
ZelanskiI, Paul; Fisher, Mary Pat. (1996, 1984). Design Principles and Problems, by holt, Rinehart and Winston, USA.
Zettl,Herbert. (1993). Sight, Sound, Motion: Applied Media Aesthetics, Wadsworth, California.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 15
Ödev 2 % 45
Projeler 1 % 25
Ara Sınavlar 1 % 15
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 75
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 25
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Proje 1 50 50
Ödevler 2 30 60
Ara Sınavlar 1 40 40
Toplam İş Yükü 192

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.