EDT5010 Yetişkin Eğitimi veBilişim TeknolojileriBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
EDT5010 Yetişkin Eğitimi ve Bilişim Teknolojileri Güz 3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. TUFAN ADIGÜZEL
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders öncelikli olarak yetişkin öğrenenler ve teknoloji temelli eğitim üzerine yoğunlaşmaktadır. Öğrenciler bilgi ve becerilerini teknoloji-temelli eğitimin şu dört ana temasını geliştirme süreci kapsamında uygulama imkanı bulacaklardır: CD temelli öğretim, Web-temelli öğretim,kişiye özel yazılım temelli öğretim, ve dijital video. Öğrenciler yetişkin öğrenenler için bu teknoloji-temelli eğitimleri geliştirme konusunda tecrübe sahibi olurlar...

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dersi başarı ile tamamlayan öğrenci şunları anladığını gösterir:
1)Yetişkin öğrenenlerin karakteristik özellikleri;
2)Öğrenci çeşitlilik ve farklılıkları;
3)Çağdaş öğrenme teorileri;
4)Özel öğrenci ihtiyaçları ve bunların sınıfta olan etkileri;
5) Etkili öğretim (etik sorunları, ders planlama ve hazırlama, müfredat geliştirme, doğrudan öğretim teknikleri; etkili tartışma ortamları düzenleme; öğretim teknolojilerini kullanma; ve sınıf yönetimi
6) Farklı öğrenenler için uygun teknoloji-temelli eğitimler.

Dersin İçeriği

Ders şu konu başlıklarını inceleyecektir: Yetişkinlerin öğrenme süreci; öğrenci çeşitliliği; öğretimle ilgili uygulamalar; etik problemler; etkili öğretim, müfredat geliştirme, öğretim teknolojilerin de yar alacağı doğrudan öğretim, ve öğrencinin öğrenmesini değerlendirme.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Derse giriş
2) Yetişkin Öğrenenler I
3) Yetişkin Öğrenenler II
4) Öğrenci Çeşitliliği
5) Yaşam Boyu Öğrenme
6) Teknoloji Okuryazarlığı
7) Etkili Öğretim
8) Usta Öğretmen Olmak
9) Öğretimi Planlama
10) Doğrudan Öğretim
11) Öğretim Teknolojisi
12) Öğrencinin Öğrenmesi
13) Sınıf Yönetimi ve Disiplin
14) Yaşam Boyu Öğrenme

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Svinicki, M., & McKeachie, W.J. (2010). McKeachie’s teaching tips; strategies, research, and theory for college and university teachers (13th ed.). Belmont, CA: Wadsworth (ISBN-13: 978-0495809296).
Diğer Kaynaklar: -

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ödev 2 % 20
Sunum 1 % 20
Projeler 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sunum / Seminer 1 40 40
Proje 1 60 60
Ödevler 2 25 50
Toplam İş Yükü 192

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.